PDF E-mail Print

FÁMA: Město může zabránit každé stavbě.

FAKTA: V lidech je zakořeněna představa, že město může zabránit prakticky jakékoliv stavbě na území města. Není to pravda. Například v současnosti velice komentovaná budova na Kostikově náměstí je v soukromém vlastnictví a na rozdíl od Sekerovy vily (bývalá knihovna) není kulturní památkou a nenachází se ani v památkové zóně. Možnosti města a stavebního úřadu zabránit zmíněné nástavbě jsou tedy velice omezené. Pokud investor splní veškeré normy a legislativní požadavky (parkování, vytápění...) a pokud je vše v souladu s územním plánem (podmínky pro funkční využití konkrétního území, daná výšková regulace zástavby…), pak není prakticky možné stavbu nepovolit. Podle územního plánu jsou v této lokalitě mimo jiné přípustné stavby polyfunkčních objektů kombinující bydlení s občanským vybavením, přípustné jsou i změny dokončených staveb – nástavby, přístavby, stavební úpravy. Dodržena byla i výšková hladina zástavby - 4 nadzemní podlaží a obytné podkroví. Budova nepatří městu a město má jen omezené páky k zasahování a ovlivňování staveb soukromých investorů.
22.03.2017 07:13
(Aktualizováno: 27.3.2017 13:37)
Počet zhlédnutí: 10211

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Facebook

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.