PDF E-mail Print

FÁMA: Bahno z Olešné je rozváženo a uskladňováno po městě.

Vytěžené sedimenty z přehrady Olešná odváží na skládky společnost AWT rekultivace a pomáhají jí s tím další firmy, tzv. subdodavatelé. Jeden z řidičů subdodavatelské firmy v minulých dnech vybočil z dané trasy a jednu várku bahna odvezl k nově postaveným garážím v lokalitě Nad Lipinou ve Frýdku. Jednalo se o nepovolený návoz sedimentu z Olešné. Šlo o selhání řidiče, který na vlastní zodpovědnost a bez vědomí zaměstnavatele odvezl bahno, kam neměl. Nicméně situaci operativně řešili městští strážníci, úředníci z odboru životního prostředí a samozřejmě zástupci společnosti. Ještě téhož dne (14. 3.) bylo bahno od garáží odstraněno. Odebrané vzorky bahna prokázaly jeho nezávadnost.
17.03.2017 09:54
(Aktualizováno: 28.3.2017 13:43)
Počet zhlédnutí: 9692

Odtěžení nánosů z Olešné je v kompetenci Povodí Odry, samotné odtěžení provádí společnost AWT rekultivace a její subdodavatelé. Bahno je odváženo na předem určená a jasně daná místa, a to na skládku COZ v Ostravě a na „Rekultivaci území odvalu Staříč II., etapa B“.

Podněty od občanů přijímáme a zabýváme se jimi. Nicméně mrzí nás, že některé příspěvky na FB jsou zavádějící a hrají si s veřejným míněním. Není nic špatného na tom zveřejnit fotky nebo informace o tom, co se nemělo stát nebo co se nám nelíbí. V tomto konkrétním případě byla věc ke spokojenosti všech vyřešena ještě téhož dne 14. března. Příspěvek na FB zavěšený 15. března ale neobsahuje ani okrajově zmínku o tom, že bahno bylo obratem odstraněno. U fotek je popisek - "Netoxické, zapáchající" bahýnko z Olešné, se rozváží a uskladňuje po našem městě…“ V lidech ale informace z 15. března na FB vyvolává pocit, že se bahno rozváží po městě běžně a nikdo to neřeší. Přitom v den vyvěšení informace na FB už bahno na místě nebylo. Stačilo k fotografii dopsat, že bahno už bylo odstraněno. To by byla vyvážená a korektní informace.

Město pravidelně kontroluje místo stavby v souvislosti s údržbou komunikací, které jsou ve správě města. Vozidla jsou označená, tudíž dobře identifikovatelná, zametače v místě výjezdu a vjezdu stavby jsou v plné permanenci a denně jsou čištěny i příjezdové komunikace.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Facebook

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.