Jesteś: Obywatel (CZ) > Przepisy prawne miasta

Przepisy prawne miasta

1/2015 Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád


1/2015 OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdek-Místek

Zobrazit podrobnosti

4/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí


6/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


3/2014 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

Zobrazit podrobnosti

2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Zobrazit podrobnosti

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 >

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.