25.08.2014, 20. zasedání ZMFM 25. 8. 2014

Čas Název
08:04:34 Návrh p. primátora doplnit program o bod č. 2i - Návrh na uzavření smluv ...
08:05:13 Návrh celého programu vč. doplnění
08:06:15 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Jurtíková, p. Muroň
08:10:34 1c) Slib nové členky ZMFM
08:12:15 2a Návrh 4. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2014 prováděné ZM formou RO č. 66 - 94 + dodatek
08:12:45 2b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2014
08:13:13 2c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 - Odbor ŠKMaT
08:16:57 2d Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města pro Hokejový club F-M na r. 2014
08:17:26 2e Účelová investiční dotace společnosti Sportplex F-M s.r.o. na úhradu nákladů stavby "Hala Polárka"
08:17:54 2f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2014 - OSS
08:18:25 2g Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2014 - OKP
08:18:54 2h Smlouva o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí statutárního města F-M na rok 2014
08:19:27 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 - odbor ŠKMaT
09:05:26 Návrh na usnesení Ing. Hrabce - ZM 1. ukládá OSOM jednat o možnosti nabytí nemovité věci - bod 35...
09:06:22 část III., bod 36
09:07:07 body 1 - 39, mino body 35 a 36
09:14:52 4a Zpráva o postupu výstavby Haly Polárka za období 06-08/2014
09:28:51 4b Zpráva č. 51 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
09:29:19 4c Územní energetická koncepce statutárního města Frýdek-Místek
10:12:23 4d Informace k nové městské památkové zóně
10:20:33 6a OZV č. .../2014, kterou se mění OZV č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
10:21:14 7a Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany
10:34:23 3. vystoupení MUDr. Ing. Přádky
10:37:25 7b Smlouva o spolupráci s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací
10:37:52 7c Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2015
10:39:44 7d Strategický plán sociálního začleňování 2014-2016 ve městě Frýdek-Místek
10:40:14 7e Zpráva o činnosti KV za rok 2014, vyhodnocení "Plánu kontrol kontrolního výboru za rok 2014"
10:40:45 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
10:41:13 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.