22.03.2004, 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 22.3.2004

Čas Název
08:19:22 - hlasování o návrhu celého programu
08:21:27 - volba návrhové komise Mgr. Janiga, Ing. Nytrová, Ing. Hrabec
08:22:57 - určení ověřovatelů zápisu Ing. Recman , p. Horváth
08:45:57 2.4.Hrabec - účinnost 22.3.
08:47:44 2.3 Janásek pozměňující návrh vypustit sankci
08:48:51 2.2 Ing. Hartmann - pozměňující návrh o zastupitelsvo ukládá RM vypracovat dodatek č. 3
08:49:40 2.1 Dodatek č.2 Jednacího řádu ZM F-M nárh Ing. Káše a Ing. Kajzara - přerušení nechat 30 min.
08:50:28 2. Dodatek č.2 Jednacího řádu ZM F-M
08:53:27 3. Kontrola usnesení a připomínek ZM
08:57:18 4. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse
09:36:03 5/a 4. návrh ing. Nytrové - 50 tis. Kč Langův dům
09:43:54 5/a 4. návrh ing. Nytrové - 50 tis. Kč Langův dům - oprava hlasování
09:46:27 5/a 5 Ing. Bílek - 8 tis
09:47:56 5/a 6 Galerie U Jakuba - 20 tis, zůstane v kultur. fondu
09:48:38 5/a 7 SRNM - 5 tis., zůstane ve fondu
09:49:15 5/a) Návrh 2. změny rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2004 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových
09:50:33 5/b) Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města - finanční odbor
10:14:18 5/c) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z fondu výchovy a vzdělávání pro rok 2004
10:15:50 5/d) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu pro rok 2004
10:20:50 5/e 1. hlasování o vystoupení ing. Částka
10:48:01 5/e 2. vyjmout bod 2 - Mgr. Cvik
10:49:04 5/e) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu pro rok 2004
10:51:53 5/f) Odstoupení od smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace /Taneční klub TWIST Frýdek-Místek/
10:53:11 5/g) Odstoupení od smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace /Szafarczyková Iveta, agentura IKA/
10:57:20 5/h) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,neinvestičního transferu a neinvestičního příspěvku z kulturního
10:58:47 5/b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,neinvestičního transferu a neinvestičního příspěvku z kulturního
11:00:32 5/h) c) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace,neinvestičního transferu a neinvestičního příspěvku z kulturního - c)
11:02:13 5/h) c) revokace hlasování
11:03:47 5/h) c) Návrh na uzavření smluv o poskytnu
11:05:14 5/h) d) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace - 50 tis. Olšáková
11:10:44 5/i) Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Frýdku-Místku
11:12:01 5/j) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí investičních transferů a neinvestičních příspěvků a neinvestičních dotací z fondu
11:13:30 5/k) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svazku obcí Frýdecko-Místecka
11:14:43 5/l) Smlouva o poskytnutí investiční dotace Svazku obcí povodí Olešná
11:15:43 5/m) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svazku obcí povodí Olešná
11:16:54 5/n) Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Frýdek-Místek
11:18:12 5/o) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z charitativního fondu pro rok 2004
11:19:53 5/p) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze zdravotního fondu pro rok 2004
11:22:46 5/r 1
11:23:38 5/r 2
11:24:16 5/r 3
11:25:13 5/r 4
11:25:52 5/r 5
11:26:28 5/r 6
11:56:10 6/a) bod 24
11:56:40 6/a) Hospodaření s majetkem města-nabytí, prodej a směna nemovitostí a navrhované záměry Města Frýdek-Místek
11:58:57 6/b) Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku Města Frýdek-Místek v roce 2003
12:00:14 6/c) Upuštění od vymáhání pohledávky
12:05:53 6/d) 1. Mgr. Vrba - návrh doplnit kupní cena je platná do 30.11.2004
12:06:20 6/d) Prodej objektu č.p. 1198, ul. Na Poříčí, vč. ostatních staveb a souvisejících pozemků (areál jatek), k.ú. Frýdek
12:08:30 6/e) Prodej obytného domu
12:44:00 6/f hlasování o vystoupení ing. Chýlka
12:46:13 6/f) 3. návhr na přerušení jednání o bodu ing. Chýlek - Uzavření darovací smlouvy
12:53:25 6/g) Informativní zpráva o nabytí Víceúčelové sportovní haly
13:27:18 6/h vystoupení Ing. Hartmanna
13:33:49 6/h) Záměr vložit nepeněžitý vklad do společnosti TS a.s. Frýdek-Místek
14:47:47 6/f) Uzavření darovací smlouvy - III. ukládá ing. Richtrové zadat zpracování auditu
15:18:27 6/i) Záměr vložit nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
15:21:46 7/a) Odstoupení od smlouvy o spolupráci ze dne 11. 10. 2001
15:27:28 7/b) Zpráva č.3 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od posledního zasedání ZM, konaného dne 9.2.2004
15:29:22 7/c) Statut fondu pomoci občanům města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
15:57:01 7/d) Přijetí návrhu Mze na financování akce "Kanalizace obce Lysůvky"
16:01:19 5/e) poskytnout 4x100 tis. TJ Slezan
16:09:31 8/a) Návrh plánu kontrol kontrolního výboru ZM F-M
16:15:40 8/b) Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Frýdecká skládka a.s.

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.