21.06.2004, 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:21:00 - návrh ing. Kajzara
08:24:07 - návrh ing. Kajzara - opětovné
08:25:06 - návrh mgr. Vojvodík
08:26:06 - předřazení bodu 8/a jako bod 3/b
08:26:59 - 5a dodatek
08:27:41 - hlasování o doplnění 4/b1 - uzavření smlouvy - Chlebovice
08:28:28 - hlasování o doplnění-4/f/1-Návrh na odstoupení od smluv-Sportovní klub vozíčkářů
08:29:21 - hlasování o doplnění Ostravička - fond reprezentace
08:29:56 - hlasování o doplnění 4/f- dodatek neinvestiční dotace z fondu reprezentace
08:30:35 - hlasování o návrhu celého programu
08:32:44 - volba návrhové a volební komise - Ing. Recman, ing. Chýlek, Chlopčík
08:34:21 - určení ověřovatelů zápisu ing. Hartman, MUDr. Adam
09:03:38 2/1schválení odpovědi ing. Hartmannovi
09:04:40 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
09:37:37 - hlasování o 3. vystoupení Ing. Kajzara
10:01:10 - hlasování o 3. vystoupení Mgr. Vojvodíka
10:03:17 - hlasování o 3. vystoupení JUDr. Dokoupil
10:07:30 3. a Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
10:34:39 3b1 - rezignace
10:37:03 3b3 tajně
10:37:38 3b2 - volba -veřejně
10:44:23 3b p. Zaoral
11:03:38 4a vystoupení ing. Částka, Nejezchleby
11:45:32 4a) vystoupení p. Korče
12:09:39 4a) návrh Mgr. Cvika - 40 tis.
12:10:31 4a) návrh ing. Kocich - šach
12:11:09 4a) návrh ing. Kocich - volejbalistky
12:11:47 4a) návrh ing. Kocich - hazenkáři
12:14:06 4a) návrh p. Janásek - č. 76 - basketbal
12:15:10 4a) návrh p. Janásek - č. 75 - Amfora
12:16:02 4a) návrh p. Janásek - věrná garda Sokol
12:17:38 4a) gymnázium - Polsko
12:19:22 4a) návrh ing. Adamus - nenarozený život - zdravotní fond
12:20:00 4a) návrh ing. Adamus - nenarozený život -rezerva
12:22:36 4a) ing. Richtrová č. 77 - Chlebovice - rezerva
12:23:19 4a) navýšení výdajů z fondu propagace - šachy
12:24:00 4/a) Návrh 4. změny rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2004 opatření č.39 - 74
12:25:31 4/b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí nein. dotací ze sportovního fondu
12:26:27 4/b)1 smlouva nein. dotace TJ Sokol Chlebovice
12:27:46 4/c) Změna u klubu Centra sportu a návrh na uzavření smlouvy nein. dotace
12:28:52 4/d) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí nein. dotací z fondu výchovy a vzd.
12:30:09 4/e) Návrh na uzavření dodatků o poskytnutí nein. transferu a dotací z kultur. fond
12:31:43 4f - 1 ortopedické dny
12:32:36 4f - 2 atletický mítink
12:33:19 4f - 3 TJ Sokol - Skalica
12:34:02 4f - 4 - TJ Slezan
12:34:45 4f - gymnázium
12:35:27 4f 6 - TJ Sokol
12:36:08 4f - 7 - Beskydský aviatický klub
12:37:30 4f - 8 - šachy
12:38:09 4f - 9 Ostravica
12:38:50 4f - 10 AŠSK
12:40:09 4f - 11 - Sportovní klub Policie
12:40:51 4f - 11 - Sportovní klub Policie
12:41:38 4f - 13Pod Svícnem
12:58:07 4/f/1 Návrh na odstoupení od smluv o nein. dotace z FRaP Sportovním klubem vozíčkářů
12:59:23 4/g) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze zdravotního fondu
13:00:26 4/h) nein. dotací z rozpočtu města na rok 2004 - odbor soc. služeb a zdravotnictví
13:13:02 4/j) Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z charitativního fondu
13:17:43 4/k) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nein. dotace - odbor soc. služeb a zdr.
14:45:51 4/i) poskytnutí nein. dotací a nein. transferu z fondu prevence kriminality na rok 2004
14:49:15 4/l - bod 1
14:49:54 4/l - bod 2
15:09:33 4/m) inve. dotace obci Dobrá na rekonstrukci mostu přes řeku Morávku
15:11:22 4/n) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a transferů z fondu regener.
15:15:21 4/o) Závěrečný účet města Frýdek-Místek za rok 2003
15:27:27 5/a vystoupení Ing. Korč
16:25:50 5/a) 3. vystoupení Ing. Káše
16:49:48 5/a) návrh JUDr. Dokoupila - pozemky Slezan a.s.
16:50:54 5/a) návrh Janásek - bod 41
16:51:42 5/a) dodatek
16:53:02 5/a dodatek opětovně
16:53:54 5/a) bod 1 - 34
16:54:47 5/a) bod 35 - 58 kromě bodu 41
16:55:22 5/a) bod 59 a 60
16:56:05 5/a) bod 61 a 62
16:56:57 5 a) 64, 65
17:26:48 návrh Ing. Kajzar
17:27:25 5/b) Prodej objektu č.p. 2971, ul. K Hájku včetně souvisejících pozemků, k.ú. Frýdek
17:28:35 revokace bod 41 bod 5a
17:39:04 5/c) Uzavření darovací smlouvy
17:40:25 5/d) Změna výše kupní ceny bytové jednotky
17:42:38 5/e) Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
17:44:10 5/f) Upuštění od vymáhání pohledávky
17:45:49 5/g) Upuštění od vymáhání pohledávky
17:56:29 5/h) Záměr vložit nepeněžitý vklad do společnosti Frýdecká skládka a.s
17:57:52 5/i) Poskytnutí daru movitých věcí pro výkon agendy státní sociální podpory ČR - ÚP ve F-M
18:04:41 hlasování o pokračování zasedání
18:07:39 6/c) Obecně záva. vyhláška č. ...../2004 o příspěvku na částeč. úhradu MŠ, ZŠ
18:13:57 7/a) Zpráva č. 4 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
18:15:46 7/b) Investiční pobídky města Frýdek - Místek
18:20:13 p. Bušo - vystoupení
18:28:43 8/b) Návrh na zřízení osadního výboru v m.č.Skalice- část Kamenec
18:31:30 8/c) Návrh na zřízení osadního výboru m.č. Zátiší
18:33:00 8/d) Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce u neuvolněných
18:34:34 8/e) Delegování zástupce města Frýdek-Místek na zasedání - RIC F-M s.r.o.
18:47:47 8/j) Návrh "Plánu kontrol kontrolního výboru ZM F-M"
18:50:02 8/k) Informace o činnosti kontrolního výboru ZM
18:52:29 8/l) Informace o činnosti finančního výboru
19:05:02 návrh Ing. Svojáka - CD záznam
19:05:48 návrh Ing. Svojáka - přílohy k zápisu z RM
19:32:33 10/ návrh Ing. Kocicha - ukládá zpracovat podmínky pro F.R.P.

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.