18.06.2002, 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
08:18:43 - hlasování o návrhu celého programu
08:20:03 - hlasování o složení návrhové a volební komise
08:21:18 - hlasování o určení ověřovatelů zápisu
08:38:35 - návrh Ing.Sehoře - odpady
08:48:22 5/a) Závěrečný účet města Frýdku-Místku za rok 2001
09:17:47 - hlasování o možnosti 3 vystoupení - Ing.Pospíšil
09:28:58 5/b) Návrh 3. změny rozpočtu města F-M pro rok 2002 vč.doplnění
09:56:16 - návrh - PhDr.Stolař
09:57:05 5/b) Návrh 3. změny rozpočtu města F-M pro rok 2002 vč.doplnění
10:01:15 - návrh Ing.Pospíšil
10:01:40 5/c) Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace mezi městem F-M a Nemocnicí
10:03:26 5/d) Dotace z charitativního fondu města Frýdek-Místek
10:05:20 5/e) Dotace ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek
10:06:47 5/f) Dodatek č. l ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na sociální služby pro Slezskou diakonii.
10:08:10 5/g) Investiční transfery z fondu životního prostředí
10:09:22 5/h) Vyplacení dotace z Fondu regenerace města Frýdku-Místku
10:21:06 5/i)) Smlouva o poskytnutí neinvest.transferu mezi městem F-M a Sey s.r.o.
10:28:58 - návrh Ing. Pavlík - hlasování o bodu a2 zvlášť
10:29:22 5/j) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvest.příspěvku …OŠKMaT
10:42:16 5/k) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvest.dotace z Centra sportu + fond reprezentace…
10:56:47 - 5/l) návrh Ing.Pavlík
10:57:18 5/l) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu
10:58:15 5/m) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest. dotací ze sportovního fondu
11:05:37 5/ n) Návrh dotací, příspěvků a transferu z fondu programu prevence kriminality + MV …..
11:19:39 5/o) Návrh dotací z fondu regenerace MPZ - OŠKMaT a uzavření smluv …….
11:20:27 5/p) Návrh dotací z kultur. fondu a uzavření smluv o poskytnutí neinvest.dotací + účel…
11:24:59 5/r) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest. dotací z fondu výchovy a vzdělávání
11:36:44 - 5/s) návrh Ing. Konůpka
11:37:36 - 5/s) návrh č.1 MUDr.Buček - bod 2
11:42:18 5/s) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvest. dotací z fondu reprezentace a propagace
11:47:08 - hlasování o o hlasování návrhu - MUDr.Buček
11:48:14 - 5/s) návrh č.2 MUDr.Buček
11:51:11 5/t) Poskyt. neinvest. dotace na krytí prokazat.ztráty při provoz. příměstské AD(ČSAD )
11:52:30 5/u) Poskyt. neinvest. dotace na krytí prokazat.ztráty při provoz. příměst. AD ( (Conner)
12:19:35 5/v) Poskytnutí systémové dotace na akci "Cyklistická stezka Ostrava-Beskydy- Staré Město
12:46:54 - 5/w) návrh JUDr.Dokoupil - ústavní stížnost
12:50:22 6/ a) Hospodaření s majetkem města - prodej, darování, směny …. + dodatek
12:55:09 6/b) Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
12:58:36 6/c) Dohoda o splácení dlužné pohledávky
13:18:37 6/e) Snížení vyvolávací ceny u nebyt. prostoru č.1595/16 v domě č.p.1595, ul. Wolkerova
13:45:20 - 6/f) návrh Ing.Pospíšil - snížení koeficientu
15:18:10 - 7/a) návrh PhDr.Stolař 250 tis. = 125 + 125
15:20:41 7/b) Smlouva o spolupráci při realizaci invest.akcí - výstavba nárožního domu Místek…
15:52:24 8/a Zrušení příspěvkové organizace "Průmyslová zóna Nošovice" ke dni 18.6.2002
15:53:32 8/b) Návrh na schválení dod.č.5 ke zřiz. listině přísp.org. Centrum pro mentál.postiž.mládež
15:55:07 8/c) Návrh na schválení změn zřizov. listin ZŠ,Spec.školy Naděje,Národního domu…
16:16:30 - 9/a) návrh na doplnění Ing.Kučík - chodníky
16:17:46 - 9/a) návrh na doplnění Ing.Kučík - rozšíření prostor o vlakové a přilehlé autobusové nádraží
16:18:18 9/a) Návrh změn a doplňků OZV o držení psů a jejich pohybu po veřejném prostranství
16:22:26 10/ b) Stanovení počtu členů ZM pro voleb. období 2002-2006 + voleb.obvod
17:22:03 - návrh na usnesení Ing. Pavlík - nápravná opatření bod 3
17:22:36 - návrh na usnesení Ing. Pavlík - nápravná opatření bod 4
17:24:46 - návrh na usnesení Ing. Pavlík
17:25:34 - návrh na usnesení PhDr.Stolař
17:26:41 10/ c) Plnění usnes.ZM č. 3.3.2. ze dne 12.2.2002 a č.IX./9.1.2. "Rekonstr.nám. Svobody "
17:30:33 -10/d) návrh Ing.Roháč
17:30:57 10/ d) Provedení kontroly zajišťování oprav a údržby školských objektů města F-M (návrh)
17:35:54 - 10/e) návrh p.Velčovský
17:37:06 10/ e) Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce pro neuvolněné členy ZM
17:38:04 10/f) Návrh na vyplacení další odměny neuvolněným členům zastupitelstva
18:01:42 - hlasování o 3 vystoupení
18:09:30 7/d) Dodatek č. l ke smlouvě o spolupráci mezi městem F-M a spol. SANDRA TEXTILE MILLS, s.r.o.

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.