16.06.2008, 11. zastupitelstvo města dne 16. 6. 2008

Čas Název
08:11:06 Hlasování o celém návrhu programu
08:13:46 Hlasování o složení volební komise - Ing. Pospíšil, Ing. Chýlek, Ing. Pavlas
08:14:42 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing. Rafaj, Mgr. Vrba
08:21:37 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:22:51 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
08:24:50 4a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2007
08:40:03 Návrh PhDr. Stolaře - 1.438 tis. Kč dát zpět do fondu rozvoje bydlení
08:40:38 Návrh Ing. Richtrové - Nemocnice ve F-M, 3. Beskydské ortopedické dny - 200 tis. Kč z rezervy města F-M
08:41:54 FRaP - TJ SOKOL FM - 30 tis. Kč
08:42:19 FRaP - Pěvecký soubor lidových písní RADOST F-M - 4 tis. Kč
08:42:48 FRaP - Český rybářský svaz, MO F-M 2 Casting - 20 tis. Kč
08:43:23 FRaP - Region Beskydy - 25 tis. Kč
08:43:53 FRaP - Okresní rada AŠSK F-M - 20 tis. Kč
08:44:19 FRaP - TJ VP F-M, dětský aerobic Flash - 20 tis. Kč
08:44:48 4b Návrh 3. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 prováděné ZM formou RO č. 50-79
08:46:38 4c Uzavření smlouvy o poskytnutí transferu z rozpočtu města - finanční odbor
08:47:42 Bod 1 - 5
08:48:20 Bod 3 - Český rybářský svaz, MO F-M 2 Casting - 20 tis. Kč
08:48:54 Bod 7
08:49:41 4e Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města F-M r. 2008 - OSS
08:56:03 4f Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace ze zdravotního fondu pro rok 2008
08:56:41 4g Návrh na uzavření darovacích smluv - odbor sociálních služeb
08:57:28 4h Smlouvy o poskytnutí investičního transferu, neinv. dotace a neinv. příspěvku z FŽP-2008
08:58:01 4i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. transferů z fondu regenerace města F-M
08:58:38 4j Závěr.účet "Svazku obcí Frýdecko-Místecka"a záv.účet "Svazku obcí povodí Olešná"-2007
08:59:22 4k Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace pro Hasičský záchranný sbor MK, FM
08:59:55 4l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací ze sportovního fondu na rok 2008
09:11:18 Zástupce ANIMA 3 minuty
09:31:13 4m Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z FVVaZA r. 2008
09:32:31 4m Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z FVVaZA r. 2008
10:03:17 Zmatečné hlasování k bodu 4/m
10:07:30 Znovu otevřít diskusi k bodu 4/m
10:09:43 Návrh hlasovat o každém bodu zvlášť u mat. č. 4/m
10:13:20 Zmatečné hlasování k bodu 4/m
10:13:52 Návrh hlasovat o každém bodu zvlášť u mat. č. 4/m
10:14:40 Bod 1 - ANIMA IUVENTUTIS - 50 tis. Kč
10:15:09 Bod 1 - ANIMA IUVENTUTIS - 15 tis. Kč
10:15:41 Bod 2 - SVČ Klíč, p.o. - 50 tis. Kč
10:16:53 4n Neuzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
10:17:59 4o Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na rok 2008-OŠKMaT
10:19:29 4p Rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2009 - 2010
10:22:54 5a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej a nabytí nemovitostí
10:32:30 5b Záměr vložit nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
10:47:34 7a Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku- Místku - přitažlivé město
11:34:48 7b Zpráva č. 23 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
11:58:48 8a Schválení nového znění zřizovací listiny Střediska volného času Klíč, p.o.
12:00:10 9a Návrh "Harmonogramu zasedání ZM F-M pro II. pololetí 2008", Harmonogram RM F-M
12:05:00 9b Informace k současné situaci v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.
12:06:19 Hlasování o způsobu volby členů OV Zelinkovice-Lysůvky - veřejně
12:08:52 Bod 1 - 4
12:10:13 Bod 5 - 7

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.