15.09.2008, 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku - 15. září 2008

Čas Název
09:14:28 Návrh PhDr. Stoalře 55 tis. Kč pro Ostravičku
09:15:04 *4/a Návrh 4. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 prováděné ZM formou rozp. opatření č. 81 - 112
09:17:18 Návrh o rozděleném hlasování
09:18:06 Bod 1, bod 2
09:18:31 Bod 3 - Občanské sdružení pamětí F-M
09:19:37 Mgr. Pobucký, Dis. je ve střetu zájmu
09:20:12 4/c Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinv. transferů z rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 - FO
09:20:52 4/d Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace - odbor sociálních služeb
09:21:31 4/e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 - OSS
09:22:15 4/f Návrh "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu st. města F-M v působnosti odboru sociálních služeb"
09:22:58 4/g Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2009
09:23:37 4/h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a investiční dotace ze zdravotního fondu pro rok 2008
09:24:22 4/i Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2008 - Odbor ŠKMaT
09:25:03 4/j Smlouvy o poskytnutí invest. transferu, neinv. dotace a neinv. příspěvku z fondu život. prostředí na r. 2008
09:25:43 4/k Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace a neinv příspěvku z fondu VVaZA na r. 2008
09:26:31 4/l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2008 – Odbor ŠKMaT
09:27:14 *4/m Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z fondu reprezent. a prop. st. města F-M pro r. 2008
09:28:46 4/n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu prevence kriminality pro rok 2008
09:30:58 Revokace bodu 4/m
09:32:47 Bod 1 - Cyklistický oddíl Racing Olešná F-M - 10 tis. Kč
09:33:11 Bod 2 - Foosballový sportovní klub F-M - 10 tis. Kč
09:33:41 Bod 3 - TJ Slezan F-M - 50 tis. Kč
09:34:59 Návrh Ing.Svojáka - revokace bodu 4/n
09:40:38 5/a Prominutí pohledávky
09:41:19 5/b Úplatné postoupení pohledávek
09:42:04 5/c Změna Statutu Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku …
09:42:57 5/d Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v …
09:46:48 5/e Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej, směna a nabytí nemovitostí
10:09:55 Doplnit formulaci ke schválenému bodu 30, mat. 5/e - obsažených v žádosti kupujících ze dne 27. 8. 2008
10:10:40 Obsažených v žádosti kupujících ze dne 27. 8. 2008 ..
10:11:36 Návrh na usnesení - Mgr. Pobucký je v bodě 5/f ve střetu zájmu
10:12:10 5/f Nepeněžitý vklad do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
10:15:18 5/g Prodej obytných domů
10:16:40 7/a "Zpráva č. 24 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48"
11:10:49 *8/a OZV č. */2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě
11:41:44 *9/a Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011
11:43:55 návrh - Statut fondu prevence kriminality - vypustit bod 9 a 10
11:44:19 9/b Statuty fondů statutárního města Frýdku-Místku
11:50:15 9/c Návrh na stanovení výše finan. darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany města …
11:53:53 9/d Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku
12:39:45 Návrh na usnesení - ZM ukládá Mgr. Cvikovi a Ing. Svojákovi zorganizovat v prostorách MMFM výstavu

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.