12.02.2002, 20. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
15:20:14
15:20:54
15:21:31 Doplnění bodu 5e)
15:22:04
15:24:02 1. Zahájení - volba návrhové a volební komise
15:24:53 1. Zahájení - volba návrhové a volební komise
15:26:13 - určení ověřovatelů zápisu
15:28:17 2. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA F-M:
15:52:19 2a) hlasování o bodu 5. zvlášť
15:52:56 2a) Hospodaření s majetkem města - prodej a nabytí nemovitostí, záměry města F-M
15:58:26 2a) dodatek záměr a OZV
16:01:26 2b) Prodej domu č.p. 2832 vč.zastavěného a souvisejících pozemků, k.ú. Frýdek
16:04:23 2c) Postoupení pohledávky
16:06:31 2d) Prodej obytného domu č.p.334, ul. Třanovského, F-M vč. zastavěného pozemku
16:08:06 2e) Řešení právních vztahů k objektu č.p.517, ul.ČSA, k.ú. Místek
16:18:19 Volba tajná
16:19:05 3. VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH OKRESNÍHO SOUDU ve Frýdku-Místku
17:05:20 4.1 Návrh ukončení diskuse
17:16:38 4.1 Návrh usnesení Ing. Říman - provedení kontroly
17:54:15 4a) Návrh na usnesení p. Janásek
17:56:03 4a) Návrh rozpočtové změny Ing. Říman - oprava komunikací
17:56:38 4a) Návrh na vyjmutí z dotací - Shotokan Ing. Richtrová
17:57:09 4a) Návrh rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok 2002 a návrh rozpočtového výhledu města Frýdku-Místku na léta 2003-2004
17:59:12 4b) Hlasování o bodu 1. samostatně Ing.RSDr.Recman
17:59:40 4b) Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města /FO/
18:01:05 4c) Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz městské hromadné dopravy
18:01:58 4d) Smlouva o poskytnutí investiční dotace města F-M Nemocnici ve F-M na nákup zdravotní techniky
18:02:54 4e) Smlouva o poskytnutí investiční dotace Nemocnici ve F-M - určení výtěžku sbírky pod vánočním stromem v roce 2001
18:03:49 4f) Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace pro sdružení Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci se sídlem ul.
18:05:17 4h) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu
18:06:17 4i) Investiční transfery z fondu ŽP
18:09:36 4j) Návrh rozpočtového opatření - Ing.Richtrová
18:10:12 4j) Návrh l. změny rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok 2002 formou rozpočtových opatření - celek
18:46:48 5b) Návrh usnesení - RSDr. Ing. Recman
18:51:11 5b) Návrh usnesení - Mgr. Rumian
18:51:41 5b) Dodatek č.2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku,Statut a jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města F-M
18:52:53 5c) Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce u neuvolněného člena ZM RSDr.Ing.Svatomír Recmana str.48
18:54:00 5d) Návrh na stanovení výše odměn pro členy komisí rady města, kontrolního výboru ZM, finančního výboru ZM, majetkového výboru
19:52:40 7b) Návrh na usnesení - Ing.Konůpka
19:53:41 7a) Návrh na usnesení "Reforma veřejné správy - podávání informací" - Ing.Pospíšil

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.