07.03.2005, 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:12:16 Ing. Svoják - 4/j -informace o stavu na ZŠ
08:13:07 Ing. Svoják - doplnit 4/i - informace k zákonu o střetu zájmů
08:13:52 Ing.Svoják - bod 3/b - předání petice občanů
08:14:41 - hlasování o návrhu celého programu
08:16:44 - volba návrhové komise
08:17:51 - určení ověřovatelů zápisu MUDr. Adam, p. Paršová
08:22:55 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
08:24:12 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
09:08:01 vystoupení PhDr. Stolaře
10:06:02 návrh Ing. Káše - pověřit RM, aby se minimalizovaly ztráty ND
10:10:02 návrh Ing. Konůpka - hlasovat o příspěvku Ing. Kocicha zvlášť
10:11:36 návrh Ing. Kocicha - Krajská rada žen 0 Kč
10:14:22 p. Janásek - žádost Krajské rady žen posoudit v kulturním fondu
10:16:48 Ing. Richtrová - FbC F-M - 50 tis. Kč
10:17:30 hlasování - TJ Slezan - Běžecké ceny mládeže
10:18:16 návrh Ing. Chýlka - pro Hornickou desítku 100 tis. Kč
10:18:53 hlasování - TJ Slezan - Májové závody
10:19:45 hlasování - Speciální školy
10:20:28 Mistrovství ČR v kulturistice
10:21:23 návrh Ing. Richtrové - 5 tis. Kč pro včelaře
10:22:02 pozm. návrh Ing. Chýlek - Svaz včelařů - 0 Kč
10:22:47 Český svaz včelařů 20 tis. Kč
10:23:30 SK IBK - 40 tis. Kč
10:24:07 Národní dům - 110 tis. Kč
10:24:44 Beskydská šachová škola 150 tis. Kč
10:25:18 Fotbal - 70 tis. Kč
10:25:53 Fotbal Francie - 0 Kč
10:28:10 Fotbal Francie - 120 tis. Kč
10:29:17 TJ Slezan - Běžecká velká cena - 0 Kč
10:30:15 Běleš Radim - 17 500 Kč
10:30:56 Kubala Milan - 17 500 Kč
10:32:06 Kubala Milan - 17 500 Kč
10:32:47 Obchodní akademie - 0 Kč
10:33:24 Okresní rada AŠSK - 50 tis. Kč
10:34:01 BK F-M - 0 Kč
10:35:07 BK F-M - 17 500 Kč
10:37:26 návrh Mgr. Vojvodíka - podpořit ZUŠ 50 tis. Kč
11:08:15 Mgr. Vojvodík - revokace všech hlasování fondu propagace a reprezentace
11:09:22 Ing. Richtrová - FbC F-M - 50 tis. Kč
11:10:04 hlasování - TJ Slezan - Běžecké ceny mládeže 50 tis. Kč
11:10:45 návrh Ing. Chýlka - pro Hornickou desítku 100 tis. Kč
11:11:21 hlasování - TJ Slezan - Májové závody - 40 tis. Kč
11:11:58 hlasování - Speciální školy - 23 tis. Kč
11:12:37 Mistrovství ČR v kulturistice - 55 tis. Kč
11:13:19 návrh Ing. Richtrové - 5 tis. Kč pro včelaře
11:14:08 Český svaz včelařů 20 tis. Kč
11:14:43 SK IBK - 40 tis. Kč
11:15:11 Národní dům - 110 tis. Kč
11:15:41 Beskydská šachová škola 150 tis. Kč
11:16:13 Fotbal - 70 tis. Kč
11:16:43 Fotbal Francie - 120 tis. Kč
11:17:18 TJ Slezan - Běžecká velká cena - 30 tis. Kč
11:18:06 Běleš Radim - 17 500 Kč
11:18:57 Kubala - 17 500 Kč
11:19:33 Obchodní akademie - 7 000 Kč
11:20:08 Okresní rada AŠSK - 50 tis. Kč
11:20:38 BK F-M - 17 500 Kč
11:21:19 ZUŠ - 50 tis. Kč
11:21:53 ZUŠ - 98 tis. Kč
11:22:39 ISŠ - 40 tis. Kč
11:24:29 návrh Ing. Káše - 40 tis. Kč propagace příručky o nářečí
11:26:07 návrh Ing. Richtrová - změna a doplnění - 110 tis. Kč na opravu překážek ve skateparku
11:27:22 návrh Mgr. Vrba - 100 tis. Kč
11:27:54 4/a) Návrh 2. změny rozpočtu města F-M pro rok 2005 ZM formou rozp. opatř. č. 2 - 25
11:31:33 p. Janásek - návrh hlasovat zvlášť o bodě 5
11:32:05 4/b) Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města - finanční odbor
11:34:58 bod 2
11:37:57 4/d) Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství 2005
12:06:49 4/e) Schválení žádosti o zařazení do programu Podpora terénní sociální práce 2005 …
12:08:22 4/ f) Uzavření sml. o poskyt. neinv. dotace Slezské diakonii - určení výtěžku sbírky - SSLZ
12:22:42 návrh Ing. Chlopčíka - hlasovat zvlášť o bodu 9
12:23:21 4/g) Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města na rok 2005 - SSLZ
12:25:09 4/h) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotací z rozpočtu města na rok 2005 - ŠKMaT
12:38:55 4/i) Návrh na uzavření sml. o poskyt. neinv. dotací, neinv. transferu a neinv. příspěvků z kult.
12:41:01 bod 25
12:51:02 revokace hlasování o bodu 25
13:00:22 bod 25 - samostatně
13:17:03 Ing. Chýlek - návrh na usnesení ZM souhlasí, že materiály, kde je uveden Mgr. Cvik bude předkládat starostka
13:18:54 hlasování o bodu 25
13:19:42 4/j) Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací a příspěvků z fondu výchovy a vzděl. 1-24
14:28:38 4/k) Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací ze sportovního fondu na rok 2005
14:29:56 4/ l) Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z Centra sportu na rok 2005
14:38:38 návrh p. Janáska - o bodu 13 hlasovat samostatně
14:39:07 návrh Ing. Chýlka - o bodu 12 hlasovat samostatně
14:40:10 body 1-3, 4 (40 tis. Kč), 5-13, 21 (100 tis. Kč) a 23
14:46:42 4/n) Účelová inv. dotace na úhradu výdajů spol. Sportplex F-M s.r.o. v roce 2005 spojených
14:50:47 část I - body 1-26
14:51:37 část II. - body 27-32
14:52:19 část III. - body 33, 34
14:53:03 část IV. - body 35-39
14:53:43 část V. - bod 40
14:55:42 5/b) Upuštění od vymáhání pohled. z titulu neuhrazeného nájemného za užívání pozemku
14:58:31 5/c) Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku města F-M v r. 2004
14:59:37 5/d) Poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení města Frýdek-Místek"
15:01:00 5/e) Uzavření dohody o splátkách dluhu
15:02:47 5/f) Prodej obytného domu
15:04:28 5/g) Prodej bytové jednotky č. 1595/4 v domě čp. 1595 na ul. Wolkerova, k.ú. Místek.
15:07:40 5/h) Záměr města Frýdek-Místek prodat obytné domy
15:16:03 6/a) Zadání změny č. 1 územního plánu zóny Olešná
15:28:59 vystoupení Ing. Kovalského
15:40:27 vystoupení Ing.Kovalského
16:06:47 ukládá provádět pravidelné vyhodn. plnění strateg. plánu 1x za půl roku 12/05, Z-JUDr. Dokoupil
16:07:29 ukládá provádět pravidelné vyhodn. plnění strateg. plánu 1x za půl roku 9/05, Z-JUDr. Dokoupil
16:29:45 6/b) Strategický plán ekonomického rozvoje města F-M na období 2005-2008
16:32:16 6/c) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svazku obcí Frýdecko-Místecka
16:52:03 6/d) Zpráva č. 7 o postupu přípr. a výstavby silnice I/48 od 18. zasedání ZM dne 24.1.2005
16:57:43 7/a) OZV č. ../2005, kterou se mění OZV č. 8/2000 o závazné části územního plánu F-M
17:03:03 p. Janásek - navrhuje zplnomocnit starostku města
18:29:43 návrh Ing. Chýlka - podat informaci o kauze večerky Alenka na dalším ZM
18:33:45 hlasování o pokračování jednání

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.