03.05.2004, 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
16:16:38 1. hlasování o doplnění programu o bod návrh na vyhlášení referenda - Ing. Svoják
16:17:32 1. hlasování o doplnění programu o bod 1/a) Informace o stavu příprav výstavby "komplex Olešná"-vnější část
16:18:17 1. celý program
16:20:07 1. volba návrhové komise - ing. Pospíšil, MUDr. Adam, Ing. Svoják
16:21:19 1. určení ověřovatelů zápisu - ing. Pavlík, Muroň
17:22:26 1/a) hlasování o vystoupení ing. Kajzara - 3. příspěvek
17:37:24 1/a ukončení diskuse ing. Káš
17:38:59 1/a hlasování 3. příspěvěk - Ing. Svoják
18:00:46 1/a hlasování 3. příspěvek - ing. Chýlek
18:03:09 1/a ukončení diskuse - ing. Chýlek
18:03:47 1/a hlasování 4. příspěvek - ing. Svoják
18:10:54 1/a přestávka 10 min
19:05:34 1/a návrh MUDr. Adam - referendum
19:06:51 1/a) Informace o stavu příprav výstavby "komplex Olešná"-vnější část
19:24:09 2/a) Návrh 3. změny rozpočtu Města Frýdek-Místek pro rok 2004 formou rozpočtových opatření
19:40:17 2/b) Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na úhradu zóna Olešná - vnější část"
19:50:59 2/c) Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 2004 - spol. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
19:54:11 2/d) Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z charitativního fondu pro rok 2004
19:56:04 3/a) Záměr Města F-M prodat objekt č.p.2971. ul. K Hájku, včetně souvisejících pozemků, k.ú. Frýdek

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.