03.03.2014, 17. zasedání ZMFM

Čas Název
08:02:59 Návrh celého programu vč. doplnění
08:03:57 b) Určení ověřovatelů zápisu - Ing. Kajzar, p. Deutscher
09:11:19 Návrh na ukončení diskuse
09:15:46 Návrh Ing. Švejkovského - přesun částky 300 tis. Kč (graffiti) z RO č. 16 na pol. 5901 - rezerva města
09:16:09 2a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2014 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 1 - 29
09:17:21 Předřazení bodu 3a
09:36:48 3a - část I. bod č. 17 (Gymnázium Petra Bezruče F-M)
09:37:57 3a - část I., II. III, IV.
09:38:27 3a - část III., bod č. 21
09:39:06 2b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města - finanční odbor
09:39:40 2c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M na podporu a rozvoj soc. služeb
09:40:08 2d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací - odbor sociálních služeb
09:40:37 2e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2014 - OSS
09:41:07 2f Smlouvy o poskytnutí inv. dotace a neinv. dotace z fondu životního prostředí st. města F-M na r. 2014
09:41:36 2g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na rok 2014
09:42:06 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 - Odbor ŠKMaT
09:42:38 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv dotací a neinv. příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání …
09:43:05 2j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014
09:43:34 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a neinv. příspěvku ze sportovního fondu na rok 2014
10:05:51 2l Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014
10:06:26 2m Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro rok 2014 - OKP
10:06:53 2n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality 2014
10:11:13 2o Žádosti příjemců dotací o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
10:11:56 3b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku st. města Frýdek-Místek v roce 2013
10:12:28 3c Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 …
10:25:03 4a Zpráva o postupu výstavby "Haly Polárka"
10:29:22 4b Zpráva č. 49 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:29:56 6a Návrh na udělení "Ceny statutárního města Frýdku-Místku" za rok 2013
10:34:06 6b Smlouva o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko …
10:34:31 6c Smlouva o spolupráci (akce "Cyklostezka Olešná - Palkovice")
10:40:24 6d Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - smlouva o přijetí závazku poskytování služeb …
10:45:51 6e Program prevence kriminality na rok 2014
10:46:30 6f Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany …
10:46:58 6g Zpráva z kontroly revizní komise DSO Olešná za rok 2013
10:52:42 6h Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2013
10:53:08 6i Návrh "Plánu kontrol kontrolního výboru ZMFM na rok 2014"
10:53:40 7a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
11:35:40 8a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
16:05:49 3. vystoupení p. Deutschera

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.