Komise sportovní

Informace

je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovních organizací - občanských sdružení, působících v oblasti sportu a mládeže. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků ze sportovního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny jednání komise v roce 2015: 12.1., 9.2., 10.3., 13.4., 11.5., 9.6., 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.

Termíny jednání komise v roce 2016: 8.2., 15.3., 11.4., 9.5., 13.6.

Termíny jednání komise na II. pololetí v roce 2017: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.,

Kontaktní osoba komise:  Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovyČlenové

Přílohy

Załączniki

Akce

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.