Detail osoby

Mgr. Matěj Krupař

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
  Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
  referent ochrany ovzduší

  Kancelář: 426
  Telefon: 558 609 499
  Email: krupar.matej [zavináč] frydekmistek.cz
  Město: Budova v Místku
  Ulice: Palackého 115
  Budova: Místek - Palackého 115


  PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: REFERENT OCHRANY OVZDUŠÍ

  Pracovní činnost:

  • Vykonává samosprávu a státní správu na úseku ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a to:

  na území obce s rozšířenou působností zejména:

   

  • vydává dle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání staveb stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší;
  • v rozsahu působnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných, především na dodržování povinností osob dle ust. § 16 zákona o ochraně ovzduší a povinností provozovatelů stacionárních zdrojů dle ust. § 17 zákona o ochraně ovzduší;
  • ukládá provozovateli stacionárního zdroje opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu;
  • vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje, pokud provozovatel neprovede opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě;
  • projednává přestupky dle zákona o ochraně ovzduší;
  • projednává správní delikty, jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, pokud je již neprojednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“);
  • aktivně zpřístupňuje veřejnosti informace dle zákona o ochraně ovzduší;

   

  na území statutárního města Frýdek-Místek zejména:
   

  • vydává podle ust. § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší vyjádření k řízení podle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší;

  Na úseku geologických a průzkumných prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů:
   

  • vydává stanoviska ke geologickým a průzkumným pracím;
  • přijímá oznámení o účelu, rozsahu a očekávané době provádění geologických prací;
  • řeší svahové pohyby a sesuvy na území města Frýdku-Místku.

  Vykonává funkci koordinátora environmentálního vzdělávání, osvěty a výchovy.Obywatel (CZ)

TV vysílání

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.