PDF E-mail Print

Informace k novému systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem

Vláda v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě přistoupila k vytvoření systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem.
08.04.2016 09:46
(Aktualizováno: 8.4.2016 09:48)
Počet zhlédnutí: 6730

V pondělí 25. ledna 2016 schválila Vláda ČR materiál, který definuje čtyři stupně ohrožení, a to včetně způsobu jejich vyhlašování a grafické vizualizace. Využila zahraniční zkušenosti a stupnici přizpůsobila podmínkám v ČR. Vyhlášení provádí vláda na návrh společné zpravodajské skupiny. V případě nebezpečí z prodlení, kdy bude potřeba reagovat okamžitě, provede vyhlášení zvýšeného stupně ministr vnitra. Vláda následně na svém nejbližším jednání takto zvýšený stupeň potvrdí, nebo jeho vyhlášení zruší. Systém definuje čtyři stupně ohrožení 0 až 3: Stupeň 0 stav bez ohrožení, není vyhlašován, nemá grafické znázornění, Stupeň 1 stav zvýšené bdělosti, Stupeň 2 stav blíže neurčeného rizika, Stupeň 3 stav vysoké míry jistoty ohrožení terorismem. Za zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a třetí stupeň. Pro jasné a zřetelné informování veřejnosti jsou graficky znázorněné pomocí černě lemovaných trojúhelníků. V případě prvního stupně je barevná výplň žlutá, v případě druhého oranžová a třetího červená.

 

 

MM F-M
ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

Obrázky

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Facebook

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.