Jesteś: Obywatel (CZ)
PDF E-mail Print

Nabídka volných nebytových prostor

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
27.09.2017 08:04
Počet zhlédnutí: 4101

k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
- stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha a nádvoří  - ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VIII. NP (kancelář)

- stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a nádvoří  - ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kancelář)

- stavba  č.p. 2299 na pozemku p.č.2910 zastavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299            je součástí pozemku p.č. 2910),  – tř. T.G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (provozovna)

- stavba č.p. 647  na pozemku p.č.1543 zast. plocha a nádvoří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 1543) -  Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 m2 , II.NP (provozovna, prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 133,94 m², I. NP (prodejna)
- stavba č.p. 2322  na pozemku p.č.2881 zast. plocha a nádvoří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 2881) -  tř. T.G.Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2, I.NP (sklad)

-stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², I.NP (kancelář)

-stavba č.p.1248 na pozemku p.č. 3310 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 104,64 m2, I.NP (prodejna)
- stavba bez  č.p./č.ev., na pozemku p.č. 202/210 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba  je součástí pozemku p. č. 202/210) -  Růžový pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 15 m², I. NP (prodejna)

Informace - Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Dominika Chludová, tel. 558 609 176.


k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
- stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)

- stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3992/4) - Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 1587 m2 (sklad)


- stavba  č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kancelář)

- stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6)-bývalý sklad PHM - Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)

- stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811               je součástí pozemku p. č. 1856/1) - ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, místnost 202 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 m2, II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, IV. NP, místnost 406 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,4 m2, V. NP, místnost 509 (kancelář)
 
- stavba  č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha a nádvoří -  ul. J. Trnky
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, II.NP

- stavba č.p. 146  na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a nádvoří, - ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)

- stavba  č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí pozemku p. č. 922/5) -  ul. Komenského
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, I. NP

 - podzemní stavba se samostatným účelovým určením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu ve směru  ke kostelu Sv. Jana  a Pavla je na pozemku p.č. 229/6 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)


Informace - Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

 

MM F-M
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Obrázky

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Facebook

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.