Jesteś: Obywatel (CZ)
PDF E-mail Print

Přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pokračují.

V letech 2007 – 2010 se postupně realizovaly stanovené cíle pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v rámci „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2007 – 2010“. Toto období bylo po poskytovatele sociálních služeb obdobím velkých změn v návaznosti na nový zákon o sociálních službách, zaváděním standardů kvality sociálních služeb a změnami ve financování sociálních služeb.
25.03.2010 00:01
Počet zhlédnutí: 12938

Mezi úspěšně realizované cíle patří například vybudování Centra pečovatelských služeb Frýdek-Místek, p.o., zahájila se výstavba hospice, byla rozšířena kapacita jesliček, vznikají nové potřebné služby odlehčovací péče a chráněného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, podpořeny byly služby terénní pro osoby s duševním onemocněním nebo služby rané péče pro děti do 7 let se zdravotním postižením. Rozvíjí se také služby poradenské v rámci občanské poradny, dále odborné poradenství pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách. Důležitou oblastí jsou také preventivní služby pro děti a mládež a terénní služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

V letošním roce se bude schvalovat navazující střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek. Pracovní skupiny složené se zástupců poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit zpracovaly SWOT analýzy a postupně si stanovily cíle, které vycházejí z dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb, z aktuální potřebnosti jednotlivých služeb z pohledu poskytovatelů a s výhledem na budoucí vývoj služeb.

Ať jste z řad odborné či laické veřejnosti a máte zájem o informace nebo se chcete přímo podílet na plánování sociálních služeb ve Frýdku-Místku, můžete se obrátit na odbor sociálních služeb Magistrátu města         Frýdek-Místek, kancelář č. 205, Mgr. Hana Kohutová.
 

Hana Kohutová
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb.

Obywatel (CZ)

TV vysílání

Facebook

Aktualna pogoda

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Linki

Aktualności

E-mail newsletter.