Jesteś: O mieście > Środowisko > Lasy >

PDF E-mail Print

 V příloze naleznete informace o celkové rozloze lesních pozemků ve vlastnictví statutárního města, o tom, kdo spravuje movitý a nemovitý majetek, kdo vykonává funkci odborného lesního hospodáře a také hospodářské cíle statutárního města, které zahrnují i informace o naučných stezkách Frýdecký les a Okolí Morávky ve Skalici.

Załączniki

Aktualności

E-mail newsletter.