Jesteś: O mieście > Środowisko > >

PDF E-mail Print

DOTACE NA ZMĚNU VYTÁPĚNÍ

Informace k dotačnímu programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, naleznete zde

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ovzdusi/dotace-na-zmenu-vytapeni/

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, v bytových domech
a ve veřejných budovách.  Informace k dotačnímu programu naleznete zde

http://www.novazelenausporam.cz/

 

DEŠŤOVKA

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je určený pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Informace k dotačnímu programu naleznete zde

www.dotacedestovka.cz

Aktualności

E-mail newsletter.