Jesteś: O mieście > Środowisko

Środowisko

PDF E-mail Print

V jednotlivých odkazech naleznete informace o lesním hospodářství statutárního města Frýdek-Místek, odpadovém hospodářství, ochraně přírody - např. naučné stezce, památných stromech, vývoji znečištění ovzduší nebo Místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdek-Místek.

Aktualności

E-mail newsletter.