PDF E-mail Print

Poskytovatelé sociálních služeb zlepšují spolupráci.

Poskytovatelé sociálních služeb se rozhodli zhodnotit dosavadní práci a zkvalitnit plánování sociálních služeb profesionálním způsobem.
03.11.2011 11:24
Počet zhlédnutí: 14165

SWOT analýza znamená zhodnocení dosavadní činnosti a nastínění možného vývoje prostřednictvím pojmenování silných a slabých stránek činnosti a ohrožení a příležitostí v budoucnu (zkratka pochází z anglických slov Strenghts, Weaknesess, Opportunities, Threats). Tato analýza se používá především při tvorbě strategických dokumentů jako je např. v sociální oblasti střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, ale tentokrát jsme tuto metodu použili také pro zhodnocení práce v rámci procesu plánování sociálních služeb ve Frýdku-Místku.

Členové pracovních skupin si tak mohli připomenout, co se jim daří, jaké jsou silné stránky jejich společné práce a zhodnotit, co se již za poslední roky povedlo v rámci spolupráce s městem, mezi samotnými poskytovateli nebo ve vztahu k veřejnosti a uživatelům – nejčastěji hodnotí kladně vzájemnou spolupráci, podporu města vůči procesu plánování sociálních služeb, propagaci služeb veřejnosti, komunikaci, informovanost a odbornost v rámci pracovních skupin. Slabé stránky ukazují, na co bychom se měli zaměřit a co zlepšit, nejčastěji se to týkalo zapojení samotných uživatelů sociálních služeb do procesu. Ohrožením plánování sociálních služeb je rozhodně jejich financování, změny v legislativě nebo možná konkurence mezi poskytovateli. Příležitosti mohou být ve větším zapojení občanů a odborné veřejnosti do rozvoje sítě sociálních služeb, větší propagace sociálních služeb nebo sdílení dobré praxe.

Takováto setkání poskytovatelů sociálních služeb jsou přínosná zejména pro uvědomění si přínosu vlastní práce pro občany města a zároveň pro zkvalitnění vzájemné spolupráce. Také slouží jako chvilka k zamyšlení se nad tím, co všechno lidé v sociálních službách umějí a kam se chtějí posunout.

S výstupy se bude dále pracovat v rámci pracovních skupin, nicméně každý, kdo má zájem přispět svým názorem ke zlepšení činnosti v oblasti sociálních služeb, je možno na email kohutova.hana@frydekmistek.cz nebo telefon 558 609 318.

Hana Kohutová
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb.

Obrázky

Aktualności

E-mail newsletter.