Jesteś: O mieście > Budżet > >

PDF E-mail Print

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 byl projednáván a schválen na 21. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 12. 2017. 

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtových opatření zastupitelstva města č. 1 - 38 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 22. zasedání konaném dne 26. 2. 2018. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -10 316,46 tis. Kč na celkovou výši 1 078 022,06 tis. Kč, navýšení výdajů o 128 310,82 tis. Kč na celkovou výši 1 382 440,60 tis. Kč a navýšení financování o 138 627,28 tis. Kč na celkovou výši 304 418,54 tis. Kč.

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtových opatření zastupitelstva města č. 39 - 53 projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém 23. zasedání konaném dne 21. 5. 2018. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 16 454,25 tis. Kč na celkovou výši 1 095 746,05 tis. Kč, navýšení výdajů o 15 655,75 tis. Kč a snížení financování o -798,50 tis. Kč na celkovou výši 303 620,04 tis. Kč.

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek formou rozpočtového opatření zastupitelstva města č. 54 projednalo a schválilo zastupitelstvo města rovněž na svém 23. zasedání konaném dne 21. 5. 2018.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018, a to po 3. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 76 včetně doplňujících příloh.

Załączniki

Aktualności

E-mail newsletter.