Jesteś: O mieście > Zarządzanie kryzysowe i ochrana przetiwpożarna > Część zarządzenia kryzysowego

Część zarządzenia kryzysowego

PDF E-mail Print
  • Zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací dle zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva dle zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.
  • V systému hospodářských opatření pro krizové stavy připravuje regulační opatření dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.
     

Załączniki

Aktualności

E-mail newsletter.