You are: Citizen (CZ) >

PDF E-mail Print

Základní úřední hodiny (všechny odbory, oddělení, resp. úseky, které nejsou uvedeny níže)
Pondělí   8:00 - 17:00 hodin
Středa    8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 13:00 - 15:00 hodin

Odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů*
Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend
Pondělí  8:00 - 11:30 a 12:15 - 17:00 hodin
Středa    8:00 - 11:30 a 12:15 - 17:00 hodin
Čtvrtek   8:00 - 11:30 a 12:15 - 15:00 hodin

* K vyřízení všech záležitostí na oddělení evidence obyvatel, obč. průkazů a cestovních dokladů se můžete telefonicky objednat (tel. č. 558 609 455 nebo 558 609 458) mimo stanovené úřední dny, tj. v úterý nebo pátek (8:00 hod. - 13:10 hod.).

Odbor vnitřních věcí, oddělení matriky
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Středa   8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek  8:00 - 15:00 hodin

Finanční odbor , oddělení místních daní a poplatků
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Středa   8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek  8:00 - 15:00 hodin

Odbor správy obecního majetku, oddělení správy budov
Pondělí 8:00 - 17:00 hodin
Úterý     7:30 -   8:30 hodin
Středa   8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 13:00 - 15:00 hodin
Pátek     7:30 -   8:30 hodin

Podatelna Frýdek, Radniční 1148
Pondělí:  7:30 - 17:00
Úterý:     7:30 - 14:30
Středa:   7:30 - 17:00
Čtvrtek:  7:30 - 15:00
Pátek:    7:30 - 14:30

Detašované pracoviště podatelny - Místek, Palackého 115
Pondělí:  7:30 - 11:30, 12,00 - 17:00
Úterý:     7:30 - 11:30, 12:00 - 14:00
Středa:   7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00
Čtvrtek:  7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
Pátek:    7:30 - 11:30, 12:00 - 14:00
 
Pokladna v budově Radniční 1148
Pondělí:  9:00 - 11:30, 12,00 - 16:30
Úterý:     9:00 - 11:30, 12:00 - 13:30
Středa:   9:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
Čtvrtek:  9:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Pátek:    9:00 - 11:30, 12:00 - 13:30

Pokladna v budově Palackého 115
Pondělí: 9:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
Úterý:     9:00 - 11:30, 12:00 - 13:30
Středa:   9:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
Čtvrtek:  9:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Pátek:    9:00 - 11:30, 12:00 - 13:30
 

Občané mají i nadále otevřené dveře k vedení města
Na rozdíl od jiných měst stále platí, že jednotliví členové vedení města přijímají každou středu od 12.30 do 15.00 hodin i neohlášené návštěvy, kdy se na ně mohou lidé obrátit s jakýmkoli problémem či podnětem.

 

KONTAKTY

Magistrát města Frýdku-Místku
ul. Radniční 1148, PSČ 738 22

Budovy ve Frýdku
Radniční 1148, Radniční 1149, Radniční 10
Telefon: +420 558 609 111, fax: +420 558 609 166

Budova v Místku
Palackého 115
Telefon: +420 558 609 444, fax: +420 558 609 466

Bank. spojení: KB,a.s., pobočka Frýdek-Místek, č.ú.: 928-781/0100
IČ: 00296643

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.