You are: Citizen (CZ) >

PDF E-mail Print

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má statutární město Frýdek-Místek zřízeny tyto peněžní fondy:

  •  Fond rozvoje bydlení
  •  Fond pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48
  •  Fond pomoci občanům dotčeným živelními pohromami
  •  Fond obnovy vodovodů a kanalizací  v majetku statutárního města Frýdek-Místek
  •  Sociální fond

Statuty fondů:

• Statut fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami

• Statut fondu pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48

• Statut "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdku-Místku (žádost o poskytnutí půjčky - formulář)

• Statut fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Frýdku-Místku

• Dodatek č. 1 ke statutu fondu obnovy vodovodů a kanalizací

Attachements

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.