You are: Citizen (CZ) >

2/2016 Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek


2/2016 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték

Zobrazit podrobnosti

1/2015 OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdek-Místek

Zobrazit podrobnosti

4/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí


1/2015 Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád


2/2015 Obecně závazná vyhláška k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů


< 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.