You are: Citizen (CZ) > >

2/2016 Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek


1/2016 Nařízení města č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Zobrazit podrobnosti

1/2015 Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád


1/2014 Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Zobrazit podrobnosti

2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Zobrazit podrobnosti

3/2014 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

Zobrazit podrobnosti

< 1 2 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.