You are: Citizen (CZ) > > > >

PDF E-mail Print


Finanční odbor
Rozpočet Statutárního města Frýdku-Místku
Závěrečný účet Statutárního města Frýdku-Místku

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
Místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdek-Místek
Oddělení zeleně
Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2007-2010

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Územní plán města Frýdku – Místku
Strategický plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku na období 2007 – 2013
Akční plán rozvoje Statutárního města Frýdku – Místku na rok 2008
Statut fondu regenerace města Frýdku-Místku

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.