You are: Citizen (CZ) > > >

PDF E-mail Print

Žádosti, podněty, stížnosti a petice se podávají písemně poštou, na podatelně magistrátu města nebo ústně u příslušného odboru magistrátu města. Jejich vyřizování se řídí dle jejich povahy příslušnými právními předpisy nebo „Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podání a podnětů“ schválenými Radou města dne 16.11.2004.


Rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze obdržet u příslušného odboru magistrátu města, který takové rozhodnutí vydal (viz bod 4.2.).

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.