You are: Citizen (CZ) > Authorities of the city > City assembly > Committees of the Assembly

Committees of the Assembly

 • Finanční výbor
 • - provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města;
  - projednává a podává svá doporučení zejména k návrhům:
  a) ročních rozpočtů, změn rozpočtů schvalovaných zastupitelstvem města, rozpočtovému výhledu a pravidlům rozpočtového provizoria;
  b) závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok;
  c) přijetí úvěrů a půjček pro město;
  d) změn a doplnění vyhlášek o místních poplatcích;
  e) cen v odpadovém hospodářství;
  - plní další úkoly z pověření zastupitelstva města.

  Termíny jednání výboru v roce 2017: 30.1., 6. 3., 24. 4., 5. 6., 28. 8., 18. 9., 9. 10., 30. 10., 13.11., 27. 11.

  Kontaktní osoba finančního výboru:   Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

   


 • Kontrolní výbor
 •  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti. Provádí kontroly podle plánu kontrol kontrolního výboru, schváleném Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, tento plán lze v průběhu roku doplňovat. Plní další kontrolní úkoly z pověření zastupitelstva města.

  Termíny jednání výboru v 1. pololetí 2017: 30.1., 20.2., 20.3., 24.4., 22.5., 19.6.

  Termíny jednání výboru v 2. pololetí 2017: 18.9., 23.10., 13.11.

  Kontaktní osoba výboru: Ing. Veronika Vrublová, odbor kancelář primátora

   

   


TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.