25.02.2013, 11. zasedání ZM 25. 2. 2013

Čas Název
08:04:24 Návrh celého programu vč. doplnění bodu 2s
08:05:40 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing. Adamus. p. Slezák
08:08:17 Hlasování o změně předsedy klubu ČSSD
08:25:12 *2a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2013 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 1 – 36
08:25:45 2b Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace občanskému sdruž. KAFIRA, o.s. – určení výtěžku ...
08:26:13 2c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města – finanční odbor
08:26:45 2d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2013 – OKP (dotační …
08:27:18 2e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro r. 2013 -  ŽÚ
08:27:50 2f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na rok 2013
08:28:20 2g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2013, Odbor ŠKMaT
08:28:53 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a neinv. přísp. z rozpočtu města na r. 2013 – OŠKMaT   
08:29:24 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a neinv. příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání …
08:29:52 2j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2013
08:30:24 2k Smlouvy o poskytnutí invest. dotace a neinvest. dotace z fondu životního prostředí st. města F-M na r. 2013
08:30:56 2l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu st. města F-M na podporu a rozvoj soc. služeb
08:31:22 2m Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – odbor sociálních služeb
08:31:50 2n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací – odbor sociálních služeb
08:32:16 2o Závazek spolufinancování projektu „Dobrý den, pojďte ven“
08:32:46 2p Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2013
08:33:13 2r Žádost příjemců dotací o prominutí odvodu a penále   za porušení rozpočtové kázně
08:33:48 2s Poskytnutí peněžitého příspěvku na veřejnou sbírku pro obyvatele domu č. 39 na ul. 6.května ve Frenštátě
08:34:25 3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a darování nemovitostí
08:51:56 4a Zpráva č. 45 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
08:52:22 4b Stanovení názvu ulice
08:53:43 *6a Návrh na udělení „ Ceny statutárního města Frýdku-Místku“ za rok 2012
08:57:37 *6b Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku
09:01:08 6c Program prevence kriminality na rok 2013
09:01:47 6d Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany města ..
09:03:31 6e Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2012
09:03:57 6f Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“
09:04:28 7a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období.
09:09:30 8a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
10:10:47 Návrh na usnesení Bc. Hájka - ZM ukládá primátorovi a vedení města oslovovat orgány ve věci zlepšení kvality ovzduší

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.