16.12.2002, 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
07:49:45
08:14:55 1 - hlasování o návrhu celého programu
08:17:19 3 - volba předsedy volební komise
08:18:01 3 - volba členů volební komise - Ing. Rafaj
08:18:33 3 - volba členů volební komise - Ing. Kocich
08:20:37 3 - volba návrhové komise
08:21:53 3 - určení ověřovatelů zápisu ZM
08:25:50 4 - hlasování o způsobu volby - aklamace
08:29:51 4 - volba člena kontrolního výboru - Ing. Švejkovský
08:33:21 4 - volba člena majetkového výboru - Ing. Krtek
08:36:36 4 - volba člena kontrolního výboru 2. kolo - Ing. Švejkovský
08:51:56 6. Návrh na svěření úseků k zabezpečování úkolů starostky a místostarostů dle § 104 odst.1 zák.128/2000 Sb.)
08:57:50 7a) Dodatek č.l ke "Smlouvě o bezúročné půjčce" s Jezdeckým klubem F-M
09:14:28 7b) Pozměňující návrh pan Janásek
09:15:14 7b) Pozměňující návrh Ing. Brožová
09:18:12 7b) Návrh 7. změny rozpočtu Města Frýdku-Místku pro rok 2002 formou rozpočtových opatření + dodatek
09:21:49 7b) Návrh 7. změny rozpočtu Města Frýdku-Místku pro rok 2002 formou rozpočtových opatření + dodatek
10:34:21 7c) Možnost 3 vystoupení Ing. Káše
10:37:15 7c) Možnost 3 vystoupen Mgr. Vojvodíka
10:49:17 7c) Pozměňující návrh - Ostravička
10:49:50 7c) Návrh pravidel rozpočtového provizoria Města Frýdku-Místku pro rok 2003 - celek
10:51:55 7d) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a dodatků - kulturní fond
10:55:04 7e) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace-odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
10:57:07 7f) Návrh na uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu a návrh na uzavření darovací smlouvy s ČR, Ministerstvo vnitra ČR
10:58:24 7g) Návrh na uzavření darovací smlouvy s Dětským domovem se speciálními školami, F-M
11:00:13 7h) Návrh dílčích projektů Programu prevence kriminality na rok 2003
11:03:14 7i/1) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Tělovýchovnou jednotu Slezan Frýdek-Místek
11:04:48 7i/2) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu pro rok 2003
11:07:46 7j) Návrh na uzavření dodatku č. l ke smlouvě o poskytnutí příspěvků Domu dětí a mládeže ve F-M
11:09:13 7k) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2003
11:10:28 7l) Smlouva o poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici ve F-M
11:14:42 7m) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace - finanční dary sázkové kanceláře CHANCE, a.s., Frýdek-Místek
11:16:16 7n) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinv.dotace z rozpočtu města - Dětský folklórní soubor Ostravička
11:52:07 8a) Hospodaření s majetkem města - nabytí,prodeje,směny …+ dodatek
11:53:14 8b) Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
12:02:14 8c) Návrh na členství města F-M v honebních společnostech
12:04:12 9a) Dodatek ke smlouvě mezi Městem Frýdek-Místek a sdružením obcí Frýdecko-Místecka o poskytnutí neinvestičního transferu
12:26:38 9b) Návrh bod 61
12:28:07 9b) Pozměňující návrh Ing. Roháč
12:29:56 9b) Změna č. 6 územního plánu města Frýdku-Místku - celek
12:36:59 9c) Změna závazné části územního plánu
12:45:29 9d) Souhlas s rozhodnutím rady města o uzavření smlouvy o poskytnutí grantu
12:48:14 9e) Průmyslová zóna Chlebovce - poskytnutí darů
12:49:54 10/a Návrh OZV města F-M - Požární řád města Frýdku-Místku
12:53:45 11c) Návrh na stanovení výše odměn a darů pro členy komisí rady města,kontrolního výboru , finančního výboru , majetkového výboru , pro
12:55:38 11d) Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce pro neuvolněné členy ZM;

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.