09.09.2013, 15. zasedání ZMFM 9. 9. 2013

Čas Název
08:02:42 1a) Schválení programu 15. zasedání ZMFM
08:03:43 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Jurtíková, MUDr. Adam
08:49:07 2a Návrh 5. změny rozpočtu s. města F-M pro r. 2013 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 72 - 96
08:49:57 2b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace z rozpočtu města na r. 2013
08:50:33 2c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z kulturního fondu …
08:51:11 2d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2013
08:51:42 2e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2013 - Odbor ŠKMaT
08:52:14 2f Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí st. města F-M na rok 2013
08:52:44 2g Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2014
08:53:20 2h Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnici ve F-M, p. o. …
08:53:51 2i Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro rok 2013 OSSL
08:54:21 2j Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
08:57:15 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2013 - Odbor ŠKMaT
08:58:32 3a - část I., body č. 1 - 42, mimo č. 33
08:59:02 3a - část II., body č. 43 - 44
08:59:27 3a - část III., body č. 45 - 46
09:00:05 4a Zadání změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku
09:00:39 4b Zpráva č. 47 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
09:12:19 3. vystoupení MUDr. Adama
09:13:05 5a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině p. o. Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
09:13:52 7a Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro občany …
09:35:02 7b Memorandum o spolupráci - předložení s úvodním slovem Mgr. Marcely Bužgové, lokálního konzultanta …
11:27:26 Návrh JUDr. Dokoupila - ZM bere na vědomí zprávu s názvem Zavedení Registru smluv
11:28:13 Návrh MUDr. Šrubaře - ZM ukládá RM do příštího zasedání ZM vyhodnotit proveditelnost zavedení registru smluv
11:28:38 7c Zavedení Registru smluv
11:29:10 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
11:55:12 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
16:00:49 Návrh p. Muroně na ukončení diskuse
16:05:39 3. vystoupení MUDr. Přádky
16:09:24 3. vystoupení p. Merty
16:11:22 Revokace o vystoupení p. Merty
16:11:52 3. vystoupení p. Merty

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.