08.12.2008, 16. zasedání Zastupitelstva města F-M 8. 12. 2008

Čas Název
08:06:13 Hlasování o návrhu zařadit dodatek k mat. 4a , 5e
08:06:38 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
08:07:42 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Slezák, Ing. Recman
08:37:49 Návrh Ing. Pospíšila na ukončení diskuse
08:52:28 *2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:53:52 *3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
09:28:37 FRaP - Pěvecký soubor Radost - 5.000 Kč
09:29:11 FRaP - Hokejový klub - 36.000 Kč
09:30:00 RO 167
09:30:36 RO 166
09:31:29 Návrh hlasovat o RO 146 hlasovat samostatně
09:31:56 RO 146
09:32:22 *4a Návrh 6. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 prováděné ZM formou rozp. opatření č. 140 - 167
09:33:08 4b Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze sportovního fondu na rok 2008
09:33:47 4c Návrh na uzavření darovací smlouvy - odbor sociálních služeb
09:36:28 Mgr. Pobucký je u bodu 4d ve střetu zájmu
09:37:12 Mgr. Pobucký je u bodu 4d ve střetu zájmu
09:49:43 4d Uzavření dod. ke "Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace" se společností Sportplex F-M, s.r.o.
10:07:09 4e Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutém neinvestičním transferu
10:46:36 Návrh Ing. Kocicha - ZM ukládá primátorce statutárního města F-M zajistit realizaci plánovaných investičních akcí v roce
10:47:30 *4f Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2009
10:48:46 *4f Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2009
10:49:23 4g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2009
10:49:58 4h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2009 - odbor ŠKMaT
10:50:39 4i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu st. města F-M pro r. 2009 - odbor SS
11:02:46 *5a Zrušení platnosti stávajícího územního plánu města F-M a vydání nového územního plánu F-M
11:52:52 5b Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - sídliště Slezská
12:40:52 Návrh Ing. Richtrové na přestávku
14:49:04 3. vystoupení p. Merty
14:51:58 Návrh Ing. Konůpky na zařazení do programu jednání bod - odvolání Ing. Richtrové z funkce primátorky statutárního
14:52:36 5c Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - Přitažlivé město
15:00:22 5d Zpráva č. 26 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
15:02:11 5e Zrušení členství st. města F-M v dobrovolném svazku sdružení obcí Frýdecko-Místecka a vstup do dobrovolného
15:06:55 6a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej a nabytí nemovitostí
15:11:27 6b Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku ..
15:12:18 Návrh na 15 min přestávku
15:13:54 8a OZV č…/2008, kterou se mění OZV č. 3/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, …
15:14:42 9a Návrh "Harmonogramu zasedání ZM F-M pro rok 2009"; Harmonogram schůzí RM F-M pro rok 2009
15:26:35 9b Změna usnesení ZM č. X./10.1. ze dne 6.11.2006, ve znění usnesení ZM č. VIII./8.5. ze dne 18.6.2007 a …
15:27:23 9c Zpráva o činnosti finančního výboru ZM F-M za rok 2008
15:31:30 9d Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM F-M za rok 2008
15:32:20 9e Stanovení názvu ulic
15:48:22 9f Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku (ústně)
15:53:51 9g Realizace projektu Systém včasné intervence
15:54:29 9h Výběrové řízení na programy a projekty v rámci prevence kriminality pro rok 2009

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.