06.11.2014, Ustavující zasedání ZM F-M 6. 11. 2014

Čas Název
09:25:55 Zkouška hlasování
09:30:53 Návrh p. primátora doplnit program o bod č. 10a - Zastupování SMFM v Dobrovolném svazku obcí Olešná
09:31:16 4. Schválení programu ustavujícího zasedání ZM F-M pro v. o. 2014-2018 včetně doplnění
09:31:56 Informace o výsledcích voleb do Zastupitelstva města F-M pro v. o. 2014-2018
09:33:31 Složení slibu zvolenými členy Zastupitelstva města F-M na v. o. 2014-2018
09:34:32 5. Schválení postupu jednání ZM dle Jednacího řádu ZMFM vč. přílohy č. l volebního řádu
09:35:13 Návrh na tříčlenné složení volební komise a volba aklamací
09:36:04 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
09:36:53 Návrh na členy volební komise - Ing.Řehová, p. Marenčok
09:38:10 Návrh na ověřovatele zápisu - p. Čubová, Ing. Bártek
09:39:48 7. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMFM a počtu členů Rady města F-M pro v. o. 2014-2018
09:42:30 Návrh, aby všechny volby na zasedání probíhaly veřejně (aklamací)
09:43:22 Návrh na primátora SMFM - Ing. Radim Vrbata (ANO 2011)
09:49:41 Návrh na náměstka primátora - p. Karel Deutscher
09:50:36 Návrh na náměstka primátora - Bc. Petr Gaj
09:51:59 Návrh na náměstka primátora - Bc. Pavel Machala
09:53:29 Návrh na náměstka primátora - Mgr. Michal Pobucký, DiS.
09:55:22 Návrh na dlouhodobě uvolněného člena RM - Bc. Jakub Míček
09:59:45 Návrh na člena RM - PaedDr. Jaromír Horký
10:01:13 Návrh na člena RM - RNDr. Boleslav Otipka
10:02:26 Návrh na člena RM - Ing. Eva Richtrová
10:03:08 Návrh na člena RM - p. Milan Valach
10:04:11 Návrh na člena RM - p. Jiří Zaoral
10:08:17 10. Svěření úseků činnosti města v samostatné působnosti dlouhodobě uvol. členům ZM, členům RM ...
10:11:01 10a Zastupování SMFM v Dobrovolném svazku obcí Olešná
10:45:33 Návrh na zřízení finančního výboru ZM v počtu 11 členů
10:50:15 Návrh na člena FV - MUDr. Michal Brückner
10:51:05 Návrh na člena FV - JUDr. Miroslav Dokoupil
10:51:53 Návrh na člena FV - Ing. Patrik Herák
10:52:42 Návrh na člena FV - Ing. Jiří Kajzar
10:53:29 Návrh na člena FV - Ing. Dalibor Kališ
10:54:13 Návrh na člena FV - p. Libor Koval
10:54:59 Návrh na člena FV - p. Vladimír Kubský
10:55:47 Návrh na člena FV - Ing. Pavel Sabela
10:56:38 Návrh na člena FV - Ing. Silvie Schäferová
10:57:52 Návrh na člena FV - Ing. Adéla Řehová
10:58:41 Návrh na člena FV - PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek
11:00:55 Návrh na zřízení kontrolního výboru ZM v počtu 11 členů
11:04:26 Návrh na předsedu KV - Mgr. Ivan Vrba
11:08:38 Návrh na člena KV - Mgr. Jiří Fiala
11:09:20 Návrh na člena KV - Mgr. Radovan Hořínek
11:10:03 Návrh na člena KV - Mgr. Stanislav Hrabovský
11:10:44 Návrh na člena KV - p. Jaroslav Ryška
11:11:24 Návrh na člena KV - p. Petr Skotnica
11:12:04 Návrh na člena KV - p. Miroslav Slezák
11:12:44 Návrh na člena KV - Mgr. Oldřich Staněk
11:13:25 Návrh na člena KV - p. Milan Valach
11:14:06 Návrh na člena KV - p. Jiří Zaoral
11:14:45 Návrh na člena KV - Ing. Richard Žabka
11:18:54 13a) Vznik klubů členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku
11:20:05 13b) Stanovení termínu příštího (2.) zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku - 15.12.2014

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.