06.11.2006, Ustavující zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
14:30:05 Test hlasování
14:31:08 Test hlasování
14:36:18 Hlasování o doplnění programu o bod 5/b, 9/b a rozšíření bodu 9/a
14:37:05 Hlasování o celém návrhu programu ustavujícího zasedání ZM
14:38:34 Bere na vědomí výsledky voleb
14:40:09 5/a Schválení postupu jednání ZM dle Jednacího řádu ZMFM vč. přílohy č.l voleb. řádu
14:45:06 5/b Vznik klubů členů ZM - ZM bere na vědomí infornaci
14:47:41 Návrh p. Merty - tajné hlasování vol. a návrh. komise
14:49:26 Volba ověřovatelů zápisu - Mgr. Vrba, p. Zaoral
14:50:59 Složení volební a návrhové komise tříčlenné, volba aklamací
14:51:57 Volba předsedy volební a návrhové komise - Ing. Chýlek
14:52:54 Volba členů volební a návrhové komise - p. Holý,
14:53:31 Volba členů volební a návrhové komise - Ing.Hartmann
15:05:59 Návrh p. Merty rozdělit bod 7 na hlasování o počtu členů RM a počtu dlouh. uvoln. čl. ZM zvlášť
15:07:48 7. Stanovení počtu dlouhod. uvol. členů ZMFM a počtu členů RMFM pro v. o. 2006-2010
15:23:37 Návrh na ukončení diskuse
15:28:53 Ing. Konečná - návrh všechny volby hlasovat tajně
15:29:44 Všechny volby, které budou probíhat (primátor, náměstci primátora, ..) proběhnou aklamací
15:31:03 Návrh Ing. Rafaje - volba primátora na vol. období 2006-2010 - Ing. Eva Richtrová
16:06:12 Volba náměstka primátora - Mgr. Petr Cvik
16:07:47 Volba náměstka primátora - JUDr. Miroslav Dokoupil
16:09:13 Volba náměstka primátora - - Bc. Michal Pobucký
16:25:53 Volba dlouhodobě uvolněného člena RM - Mgr. Ivan Vrba
16:27:15 Volba dalšího člena rady města - MUDr. Miroslav Adam
16:28:36 Volba dalšího člena rady města - Mgr. Jarmila Kožušníková
16:30:04 Volba dalšího člena rady města - Ing. Petr Rafaj
16:31:30 Volba dalšího člena rady města - Jiří Zaoral
16:42:36 9/b Svěření úseků činnosti města v samost. působnosti dlouhodobě uvolněným členům ZM
16:44:30 Stanovení počtu členů finančního výboru v počtu - 11
17:19:36 Volba předsedy finančního výboru - Ing. Petr Rafaj
17:24:39 Návrh - hlasovat o všech členech finančního výboru - najednou - veřejně
17:25:48 Volba všech navržených členů finančního výboru
17:27:33 Stanovení počtu členů kontrolního výboru v počtu - 11
17:29:50 Volba předsedy kontrolního výboru - Ing. Petr Konůpka
17:31:14 Způsob volby členů KV - veřejně (aklamací)
17:34:37 Volba všech navržených členech kontrolního výboru najednou - veřejně
17:36:25 Návrh na stanovení termínu příštího (2.) zasedání ZMFM - 11. 12. 2006 v 8.00 hod.

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.