06.06.2016, 11. zasedání ZMFM 6. 6. 2016

Čas Název
08:06:27 Návrh celého programu vč. doplnění
08:07:50 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Gaj
08:08:13 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Šponerová
08:08:40 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Adamec,
08:09:04 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Zbranek
08:10:56 2a Návrh na schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření st. města F-M za účetní období r. 2015 …
08:11:35 2b Návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015
08:12:21 2c Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2016 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 35 – 53
08:15:28 vystoupení p. Vašíka - 5 min.
08:39:53 2d Informace – Český svaz bojovníků za svobodu, o. s.
08:40:25 2e Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu …
08:56:56 Návrh p. Řehové - hlasovat o bodu 1 a 2 zvlášť
08:57:19 2f Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města …
08:57:46 2g Návrh na uzavření dodatku k veřejnopr. smlouvě o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na rok 2016 …
08:58:16 2h Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města …
09:12:05 vystoupeníp. Korče - 5 min.
09:42:43 2j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z Programu regenerace objektů s historickou …
09:43:11 2k Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2015
09:46:45 3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a darování nemovitostí, zánik předkupního práva
10:08:51 4a Zpráva č. 58 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:10:07 4c Změna názvu ulice Jana Švermy
10:10:38 4d Zpráva č. 1 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení městského dopravního podniku
10:12:29 2i - bod 4 snížit částku na 300 tis. Kč
10:12:50 2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z Programu regenerace města Frýdek-Místek pro r. 2016
10:14:03 6a Návrh na udělení „Ceny statutárního města Frýdku-Místku“ za rok 2015
10:14:29 6b Návrh změny ve složení osadního výboru Skalice
10:14:56 6c Smlouvy o poskytnutí zápůjčky finančních prostředků ze sociálního fondu Statutárního města Frýdek-Místek
10:15:25 6d Zmocnění RM k vyhlašování dotačních programů a schvalování dotačních podmínek v oblasti podpory …
10:15:53 6e Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za první čtvrtletí roku 2016
10:18:39 7a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
10:19:08 8a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
12:09:08 3. vystoupení p. Míčka
12:16:18 4. vystoupení p. Míčka
12:17:25 3. vystoupení p. Gaje
12:24:30 Návrh na usnesení Ing. Řehové - ZM ukládá KV provést tyto kontroly v souvislosti s poskytnutím

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.