06.06.2011, 4. zasedání ZMF-M 6.6. 2011

Čas Název
08:35:02 Návrh celého programu vč. doplnění
08:39:34 Návrh celého programu vč. doplnění
08:40:38 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Kožušníková, MUDr. Adamec
09:16:03 2a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období.
11:29:23 3. vystoupení MUDr. Ing. Přádky
11:36:02 3. vystoupení p. Merty
11:47:43 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZM vč. diskuse
11:48:54 4a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2010
11:49:43 4b Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2010
12:05:30 Návrh Ing. Pavlíka - 7,2 mil. Kč převést do rezervy
12:05:56 4c Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2011 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 41-64
12:06:32 4d Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro Hasičský záchr. sbor MSK ÚO F-M
12:07:07 4e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro rok 2011 - OKP
12:08:08 4f Smlouvy o poskytnutí investiční dotace a neinvestiční dotace z fondu životního pros. st. města F-M na r. 2011
12:08:45 4g Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotací z rozp. st. města F-M na podporu projektů v oblasti zdrav.
12:09:21 4h Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M na podporu a rozvoj soc. služeb
12:09:51 4i Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
12:13:16 4j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. transferů z fondu regenerace města F-M a rozpočtu města F-M
12:13:52 4k Peněžitý vklad města ve výši 600.000,-Kč do obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava …
12:14:27 4l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozp. města a návrh na uzavření dodatku ke smlouvě …
12:15:00 4m Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze sportovního fondu na rok 2011
12:15:35 4n Smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na realizaci projektu "Rozvojem osobnosti k výuce v ..
12:16:06 4o Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu prevence kriminality pro rok 2011
12:16:40 4p Návrh na uzavření smlouvy o nabytí l akcie spol. FS, a.s. a zvýšení majetkové účasti města v této spol.
12:17:13 4r Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2012-2013
12:17:51 5a Hospodaření s majetkem statutárního města - nabytí, prodej, darování a směna nemovitostí
12:18:47 5b Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 …
12:24:25 Revokace hlasování k mat 5a
12:25:00 5a Část I. - body č. 1 - 51
12:25:26 5a Část II. - body č. 52 - 54
12:25:59 Revokace hlasování k mat 5b
12:26:24 5b Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 …
12:28:22 Část I. - body č. 1 - 8
12:28:46 Část II. - body č. 9 - 11
12:29:22 Hlasování o dodatku 1 a 2
12:30:11 5d Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku st. města Frýdek-Místek v roce 2010
12:32:14 5e Prodej objektů bez č.p./č.e., Růžový pahorek, č.p. 1146, tř. T. G. Masaryka, vše k.ú. Frýdek a objektů …
12:34:50 6a Návrh na pořízení změny územního plánu a rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu F-M
12:47:19 6b Zpráva č. 38 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
12:48:12 8a OZV č…./2011 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku
12:49:01 9a Schválení zřizovací listiny p. o. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
12:49:39 9b Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině p. o. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
12:50:31 10a Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Frýdku-Místku
12:51:07 10b Pověření politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
15:06:58 3. vystoupení p. Zbranka
15:09:43 3. vystoupení Ing. Konůpky

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.