03.11.2008, 13. zasedání Zastupitelstva města F-M 3. 11. 2008

Čas Název
07:07:17 Hlasování o návrhu programu
08:03:56 Hlasování o návrhu zařadit před bod 4 - odvolání p. primátorky
08:05:24 Hlasování o návrhu předřadit bod 5b před bod 2
08:06:02 Hlasování o návrhu předřadit bod 5b za bod 2
08:29:33 3. vystoupení Ing. Kučíka
08:34:40 Hlasování o celém návrhu programu
08:35:48 Hlasování o ověřovatelích zápisu - JUDr. Dokoupil, p. Muroň
08:40:46 *2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:56:04 5/b Nabytí nemovitostí tvořících sportovní areál "Stovky"
08:57:43 *3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
09:00:18 *4/a Návrh 5. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 prováděné ZM formou rozpočt. opatření č. 113-139
09:01:22 4/b Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města na rok 2008- FO
09:02:04 4/c Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
09:02:48 4/d Návrh na uzavření dod. č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinv. dotace z fondu výchovy, vzdělávání a zájm. akt.
09:03:25 4/e Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2008
09:03:57 4/f Smlouvy o poskytnutí investičního transferu a neinvestiční dotace z fondu životního prostředí na rok 2008
09:05:57 Návrh na úpravu na usnesení JUDr. Dokoupila - vyškrtnout rok 2009
09:06:31 4/h Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze sportovního fondu na rok 2008
09:08:10 Část I. - bod č. 1 - 12
09:08:34 Část II. - bod č. 13
09:08:58 Část III. - bod č. 14
09:09:53 5/c Prodej obytných domů
09:15:54 7/a "Zpráva č. 25 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48"

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.