02.11.2009, 22. zasedání ZM F-M

Čas Název
09:06:25 Doplnění programu o bod - odvolání členů RM zvolených za KSČM a volba nových členů RM
09:08:41 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
09:22:05 *10a Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku
09:24:07 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing. Pospíšil, p. Skotnica
10:01:33 *2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
10:49:03 *3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
11:06:10 Návrh Mgr. Vojvodíka - hlasovat o čl. 3 samostatně v mat. č. 4
11:06:36 *4. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku
11:45:38 *5a Návrh 5. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2009 prováděné ZM formou RO č. 111-128
11:46:16 5b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze zdravotního fondu pro rok 2009 a 2010
11:46:58 5c Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z fondu VVaZA na r. 2009
11:52:45 6a Hospodaření s majetkem st. města - prodej a nabytí nemovitostí, vzdání se zástavního práva k nemovitost.
11:58:28 7a Zpráva č. 31 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
14:04:03 Vystoupení p. Vacka
15:20:55 3. vystoupení Ing. Nytrové
15:35:01 3. vystoupení p. Merty
15:40:48 9a Obecně závazná vyhláška č.../2009, o městské policii Frýdek-Místek
15:41:28 9b Obecně závazná vyhláška č. …/2009, kterou se mění některé OZV statutárního města Frýdku-Místku

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.