Komise investiční a životního prostředí

Informace

Projednává zejména tyto záležitosti:
- úsek investiční: investiční záměry nad 5 mil. Kč., průběh realizace investičních akcí, investiční akce většího významu realizované na území města F-M.
- úsek životního prostředí: projednává žádosti o dotace z dotačního programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí" a doporučuje radě města použití prostředků z tohoto dotačního programu, při projednávání se řídí podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

Dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města. Jedná se zejména o investiční záměry města a použití prostředků z vyhlášeného dotačního programu.
 

Termíny jednání komise v roce 2015: 13.4., 20.7., 19.10.

Termíny jednání komise v roce 2016: 15.2., 2.5., 18.7., 17.10.

Termíny jednání komise v roce 2017: 30.1., 3.4., 15.5., 19.6., 24.7., 25.9., 6.11., 11.12.

Termíny jednání komise v roce 2018: 29.1., 19.3., 23.4., 18.6., 23.7., 24.9.

Kontaktní osoby komise: Ing. Pavel Rek, úsek investiční,  Ing. Šárka Gilarová, úsek životního prostředí

 


KontaktyAkce

Fotky

RSS

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.