Komise územního plánování a architektury

Informace

Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

Termíny jednání komise v roce 2015: 11. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

Termíny jednání komise v roce 2016: 13.1., 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.

Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řáduČlenové

Akce

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.