Komise pro dopravu

Informace

navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

Termíny jednání komise v roce 2015: 18.3., 15.4., 20.5., 17.6., 16.9., 21.10., 18.11., 16.12.

Termíny jednání komise v roce 2016: 20.1., 17.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.

Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství
 Členové

Přílohy

Attachements

Akce

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.