ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Informace

Ing. Šárka Gilarová

vedoucí odboru

Telefon: 558 609 483
Email: zivotni [zavináč] frydekmistek.cz

Zaměření odboru

  • - správa a údržba zeleně a lesního majetku statutárního města Frýdek-Místek, správa veřejných pohřebišť
  • - výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, myslivosti (výdej loveckých lístků),rybářství (výdej rybářských lístků), lesního hospodářství

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

2 SEZNAM FORMULÁŘŮ A TISKOPISŮ

1435735294_seznam_formularu_a_tiskopisu (31.5 kB)

2.1.01 LESY - Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

souhlassnavrhem (26 kB)

2.1.02 LESY - Žádost o souhlas - umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

vzdálenost do 50 m od okraje lesa (26.5 kB)

2.1.03 LESY - Žádost o odnětí pozemku a omezení ve využití

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

odnetipozemku (26.5 kB)

2.1.04 LESY - Odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

pochybnosti (25.5 kB)

2.1.05 LESY - Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

prohlasenizales (26.5 kB)

2.1.06 LESY - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

delenipozemku (25.5 kB)

2.1.07 LESY - Žádost o povolení těžby dříví

Bližší informace Vám podá Ing. Martin Mucha, tel.: 558 609 487, kancelář č. 431, e-mail: mucha.martin@frydekmistek.cz

20080526_Zadost_o_povoleni_tezby_drivi (32 kB)

2.2.01 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - fyzické osoby

Bližší informace vám podají: Ing. Jana Bilouseacová, tel. 558 609 486, kancelář č. 424, e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz nebo Jana Hanzlíčková, tel. 558 609 485, kancelář č. 424, e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz

Formulář žádosti o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby (55 kB)

2.2.02 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnik

Bližší informace vám podají Ing. Jana Bilouseacová, tel.: 558 609 486, kancelář č. 424 e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz nebo Jana Hanzlíčková, tel.: 558 609 485 ,kancelář č. 424 e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz

Formulář žádosti o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické (51 kB)

2.2.03 OCHRANA OVZDUŠÍ - Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

Bližší informace vám podá Mgr. Matěj Krupař, tel. 558 609 499, kancelář č. 426, e-mail: krupar.matej@frydekmistek.cz.

Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (87.5 kB)

2.2.04 OCHRANA ŽP - Žádost o vydání loveckého lístku

Bližší informace vám podá Helena Harníková, tel. 558 609 482, kancelář č. 421, e-mail: harnikova.helena@frydekmistek.cz

Žádost o vydání loveckého lístku (29.215 kB) Čestné prohlášení- lovecký lístek (26 kB)

2.2.05 OCHRANA ŽP - Žádost o vydání rybářského lístku

Bližší informace Vám podá Michaela Mitregová, tel. č. 558 609 483, kancelář č. 421, e-mail: mitregova.michaela@frydekmistek.cz

Žádost o vydání rybářského lístku (444.830 kB)

2.2.06 ODPADY - Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 419, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (49.5 kB)

2.2.07 ODPADY - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 419, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (49.5 kB)

2.3.01 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz nebo Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz.

př.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (168.816 kB)

2.3.02 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel. 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

př.02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (87.506 kB)

2.3.03 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494,e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz a Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (123.629 kB)

2.3.04 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz a Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 

př.04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (131.261 kB)

2.3.05 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchovým pro potřeby jednotlivých obačnů (domácností)

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

př.05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých (113.283 kB)

2.3.06 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých obačnů (domácností)

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

př.06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých (119.787 kB)

2.3.07 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

 

př.07 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu i (97.445 kB)

2.3.08 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.08 Žádost o stavební povolení k vodním dílům (191.458 kB)

2.3.09 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jetnotlivých občanů (domácností)

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.09 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu (150.951 kB)

2.3.10 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k užívání vodních děl

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.10 Žádost o povolení k užívání vodních děl (79.597 kB)

2.3.11 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné (118.887 kB)

2.3.12 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o udělení souhlasu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz a Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, kancelář č. 430, e-mail: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz.

př.12 Žádost o udělení souhlasu (87.304 kB)

2.3.13 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vyjádření

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

př.13 Žádost o vyjádření (39.761 kB)

2.3.14 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz, Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, kancelář č. 430, e-mail: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz.

př.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (95.738 kB)

2.3.15 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských a stavebních úprav

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

1332847001_pr.15_ohlaseni_udrzovacich_praci_obnovy_vodniho_dila_vodohospodarskych_uprav_stavebnich_uprav_ (97.833 kB)

2.3.16 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

1332847240_pr.16_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_ke_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_takove (160.033 kB)

2.3.17 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k čistírně odpadních vod

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

1332849527_pr.17_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod (183.026 kB)

2.3.18 OODĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k čistírně odpadních vod

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

1332849176_pr.18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod (189.799 kB)

2.3.19 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

1332848784_pr.19_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel_ (138.519 kB)

2.3.20 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

1332848904_pr.20_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_nebo_jeho_zmenu_ (141.874 kB)

2.3.21 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

1332848990_pr.21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila_nebo_jeho_zmenu_ (105.770 kB)

2.3.22 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 429, e-mail: stracankova.eva@frydekmistek.cz

1332849452_pr.22_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila_ (78.344 kB)

2.4.01 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Bližší informace vám podá Ing. Šárka Gilarová, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: gilarova.sarka@frydekmistek.cz

2014-11-13_ŽÁDOST_KÁCENÍ (115.926 kB)

2.4.02 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Šárka Gilarová, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: gilarova.sarka@frydekmistek.cz

2014-01-23_oznámení_kácení_k_vyplnění (100 kB) 2014-01-23_oznámení_kácení (74.791 kB)

2.4.03 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Šárka Gilarová, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: gilarova.sarka@frydekmistek.cz

2014-01-23_oznámení_kácení_bezpečnost_k_vyplnění (95 kB) 2014-01-23_oznámení_kácení_bezpečnost (68.663 kB)

2.4.04 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o popelnici/kontejner

Bližší informace vám podá Ing. Tomáš Peter, tel. 558 609 498, kancelář č. 426, e-mail: peter.tomas@frydekmistek.cz

Žádost o popelnici - kontejner na směsný komunalní odpad (23.5 kB)

2.4.05 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o kontejner na separovaný odpad

Bližší informace vám podá Ing. Tomáš Peter, tel. 558 609 498, kancelář č. 426, e-mail: peter.tomas@frydekmistek.cz

Žádost o kontejner na separovaný odpad (23.5 kB)

3 SEZNAM KONCEPČNÍCH, STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH MATERIÁLŮ

SEZNAM MATERIÁLŮ (27.5 kB)

3.01 Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města Frýdku-Místku. Celý dokument naleznete v příloze.
Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku 2011-2015 (2.828 MB)

3.02 Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Frýdek-Místek

Cílem Akčního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Frýdek-Místek (dále jen "AP EVVO") je zvýšení povědomí a informovanosti obyvatel o životním prostředí a přijetí zodpovědnosti všech obyvatel statutárního města Frýdku-Místku za stav životního prostředí. Mezi konkrétní úkoly AP EVVO patří určit koordinátora EVVO, který bude zodpovědný za plnění úkolů v oblasti ekologické výchovy, vytvoření střediska udržitelnosti, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách, realizaci dlouhodobých informačních kampaní pro veřejnost, které přispějí ke zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí.

20090703_AP_EVVO_Frydek-Mistek (2.058 MB)

Životní situace

1. ŽIVOTNÍ SITUACE

1394787585_seznam_zivotnich_situaci (3) (32.5 kB)

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

seznam_zivotnich_situaci_oddeleni_ssl_myslivosti_a_ochrany_prirody (27 kB)

1.1.01 Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

1.1.01 1422453919_licence_olh (2) (45.5 kB)

1.1.02 Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

1.1.02 1422453963_oznameni_organizovane_nebo_hromadne_sport_akce (42.5 kB)

1.1.03 Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

1.1.03 1422453998_povoleni_delsi_lhuty_pro_zalesneni_lesniho_pozemku (47 kB)

1.1.04 Povolení úpravy stavu zvěře

1.1.04 1422454020_povoleni_upravy_stavu_zvere (41.5 kB)

1.1.05 Žádost o povolení těžby dříví v lese

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.05 1422454144_tezba_drivi_bez_prevzate_lesni_hospodarske_osnovy (50.5 kB)

1.1.06 Žádost o povolení těžby

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.
1.1.06 1422454241_tezba_drivi_zmena_zavazneho_ustanoveni_prevzate_lho (48 kB)

1.1.07 Žádost o udělení vyjímky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

 

1.1.07 1422454262_vyjimka_ze_zakazu_tezba_drevin_mladsich_nez_80_let (47 kB)

1.1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

1.1.08 1422454305_zadost_o_vydani_rozh._o_opatreni_k_zajisteni_bezpecnosti_osob_a_maj (46.5 kB)

1.1.09 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

1.1.09 1447667024_zadost_o_vydání_závazného_stanoviska_k_zásahu_do_významného_krajinného_prvku (47.5 kB)

1.1.10 Žádost o vydání loveckého lístku

1.1.10 1455107425_1437631370_zadost_o_vydani_loveckeho_listku_aktual.k_05_2016 (46.5 kB)

1.1.11 Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1ha

1.1.11 1425367457_deleni_lesniho_pozemku (16.963 kB)

1.1.12 Žádost o odnětí lesních pozemku plnění funkcí lesa

1.1.12 1425367848_zadost_o_odneti_lesnich_pozemku (18.871 kB)

1.1.13 Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

1.1.13 1425368375_zadost_o_omezeni_pozemku_urcenych_plneni_funkci_lesa (51.5 kB)

1.1.14 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1.1.14 1425368483_zadost_o_vydani_rozhodnuti_v_pochybnostech_zda_se_jedna_o_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa (82.615 kB)

1.1.15 Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1.1.15 1425368619_zadost_o_vydani_prohlaseni_pozemku_za_pozemek_urceny_k_plneni_fukci_lesa (45 kB)

1.1.16 Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

1.1.16 1425368758_souhlas_do_50_m_od_okraje_lesa (46 kB)

1.1.17 Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

1.1.17 1425368838_souhlas_s_ur (45 kB)

1.1.18 Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

1.1.18 1488958683_zadost_o_povoleni_lovu_zvere_na_nehonebnich_pozemcich[1] (44 kB)

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

Seznam životních situací (30 kB)

1.2.01 Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1.2.01_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zpf. (68.5 kB)

1.2.02 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

1.2.02 1422454899_zadost_o_souhlas_k_nakladani_s_nebezpecnymi_odpady (51 kB)

1.2.03 Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

1.2.03 1422455261_zadost_o_souhlas_k_upusteni_od_trideni_nebo_oddeleneho_shromazdovani_odpadu (1) (52 kB)

1.2.04 Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

1.2.04 1422455283_ohlasovaci_povinnosti_v_oblasti_odpadoveho_hospodarstvi (72 kB)

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

zavazna_stanoviska_pro_nevyjmenovane_zdroje_znecistovani_ovzdusi_2017 (59.5 kB)

1.2.06 Žádost o vydání rybářského lístku

1.2.06 1437460011_1422455325_zadost_o_vydani_rybarskeho_listku_1_ (4) - k 1.11.2017 (52.5 kB)

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

seznam_zivotnich_situaci_voda (26 kB)

1.3.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.01_1422455357_zadost_o_povoleni_k_nakladani_1_1_1_ (1) (75.5 kB)

1.3.02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.02_1422455382_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod (1) (50 kB)

1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.03_1422455501_zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem (18.532 kB)

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas

1.3.04_1422455649_zadost_o_kolaudacni_souhlas (75.5 kB)

1.3.05 Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO

1.3.05_1422455668_ohlaseni_stavby_cov (60.5 kB)

1.3.06 Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

1.3.06_1422455686_zadost_o_stavebni_povoleni (71.5 kB)

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.07_1422455703_zadost_o_souhlas (18.562 kB)

1.3.08 Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
1.3.08_1422455720_zadost_o_vyjadreni_1_ (17.825 kB)

1.4. ODDĚLENÍ ZELENĚ

seznam._zivotnich_situaci_oddeleni_zelene (26 kB)

1.4.01 Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.01 1438172716_povoleni_kaceni_drevi_rost._mimo_les (84.5 kB)

1.4.02 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.02 1438172686_oznameni_kaceni_pestebni (89.5 kB)

1.4.03 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.03 1438174428_oznameni_kaceni_bezpecnost (66.5 kB)

1.4.04 Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví

1.4.04 1453895390_1422455785_pozadavek_na_kaceni_ve_verejne_zeleni (1) (56 kB)

1.4.05 Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad
Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, (48 kB)

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 13 - 31 µg/m3. ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 5 - 35 µg/m3. ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 2 - 33 µg/m3. ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 13 - 64 µg/m3. ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 12 - 55 µg/m3. ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 34 - 85 µg/m3. ... [ celý článek ]

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 478 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.