Detail osoby

Ing. Martin Mucha

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
  Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  správce městských lesů

  Kancelář: 431
  Telefon: 558 609 487
  Email: mucha.martin [zavináč] frydekmistek.cz
  Město: Budova v Místku
  Ulice: Palackého 115
  Budova: Místek - Palackého 115


  PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: SPRÁVCE MĚSTSKÝCH LESŮ

  Pracovní činnost:

  Vykonává správu lesů v majetku statutárního města Frýdku-Místku.

  Na úseku státní správy lesů rozhoduje:

  • o povolování výjimek ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur;
  • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let;
  • o povolení těžby bez převzaté LHO;
  • o povolení těžby nad stanovenou výši dle LHO;
  • o povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče;
  • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese;
   - o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků v lesích;
  • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí;
  • o uložení opatření v případech mimořádných okolností;
  • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené;
  • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích;

  Na úseku samosprávných činností provádí:

  • kontrolu výskytu černých skládek na území města Frýdku-Místku a zajišťuje odstraňování černých skládek z pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek;
  • kontrolu povolených záborů, tj. dodržování podmínek povolení, zejména rozsah, délku a ochranu zeleně z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, obecně závazné vyhlášky č. 7/2005 Řád zeleně statutárního města Frýdku-Místku a zákona o obcích;
  • přejímací řízení záborů uvedených do původního stavu, protokolárně je přebírá zpět do správy oddělení zeleně, jsou-li bez závad, v případě závad ukládá nápravná opatření včetně termínů.


TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.