PDF E-mail Print

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené dokumentace a také vybrané záměry z územních plánů jednotlivých obcí – převážně návrhové a výhledové funkční plochy (větší než cca 1 ha), ale také další jevy (ČOV, kanalizace, mosty,..).

Legenda k výkresu záměrů na provedení změn v území.

 

Attachements

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.