PDF E-mail Print

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi (dopravní, urbanistické a hygienické závady, ohrožení v území, územní střety).

Legenda k výkresu problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

 

Attachements

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.