ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Informace

Ing. Jarmila Kozlová

vedoucí odboru

Zaměření odboru

oddělení koncepce a rozvoje

- tvorba koncepčních materiálů

- komunitní plánování rozvoje sociálních služeb

- Program na podporu a rozvoj sociálních služeb a ostatních aktivit navazujících na sociální služby

- zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- koordinace poskytování soc. služeb ve správním obvodu

oddělení ekonomicko-správní

- aktivizační programy pro seniory

- vypravování pohřbů dle § 5 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

- dotační program "Podpora projektů v oblasti zdravotnictví"

- příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních služeb

 

oddělení sociální práce

- žádosti o přidělení bytu v režimu sociálního bydlení

- ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky

- sociální poradenství

- zastupování osob při podpisu smlouvy o sociální službě

- sociální práce se seniory, osobami se zdrav. postižením nebo duševním onemocněním, osobami ohroženými rizikovým     způsobem života, osobami, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osobami bez přístřeší

- sociální kurátor pro dospělé

 

oddělení sociální prevence

- provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Prostor a Kosťa

- program terénní práce v sociálně vyloučené lokalitě

- oblast protidrogové prevence

- poradenství pro národnostní menšiny

- přímá práce s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 

oddělení veřejného opatrovnictví

- výkon veřejného opatrovníka

 

sekretariát

- vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

 

 

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek

Kluby seniorů Frýdek-Místek (32 kB)

NZDM Klub Kosťa - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM KOSTA (3.451 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Kosťa za rok 2013 (1.020 MB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2014 (951.551 kB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2015 (905.395 kB)

NZDM Klub Prostor - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM PROSTOR (2.978 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Prostor za rok 2013 (1.111 MB) Výroční zpráva NZDM PROSTOR 2014 (1.711 MB) Výroční zpráva NZDM PROSOTR 2015 (1.888 MB)

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví SMFM - II. část

1453810353_pravidla_cast_ii._06.03.2018 (54.294 kB)

Statut a jednací řád sociální a zdravotní komise Rady města Frýdku-Místku

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SZK (35 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY F-M NA 2012-2014 (382.921 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020

STRATEGIE F-M 2015-2020 (1.045 MB)

Životní situace

Přidělování bytů v režimu sociálního bydlení

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB) 1455778925_prijimani_zadosti_seniori (62.5 kB) 1455778953_prijimani_zadosti_osoby_zdrav._postizenim (16.696 kB) 1455778977_prijimani_zadosti_osoby_ohrozene_soc.vyloucenim (43.5 kB)

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

ustanoveni_zvlastniho_prijemce_duchodu 4.10.2017 (36 kB) Ustanovení zvláštního příjemce důchodu - žádost (79.5 kB)

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

1455780468_vydej_tiskopisu_receptu_a_zadanek_s_modrym_pruhem (43 kB)

Rekreační pobyt klientů příspěvkové organizace ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek

autor: MM F-M,  

Ve dnech 25. - 29. 5. 2009 se klienti příspěvkové organizace ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, oddělení denního pobytu a terapeutických dílen, zúčastnili rekreačního pobytu ... [ celý článek ]

Zájezdy Klubů důchodců statutárního města Frýdek-Místek vrcholí

autor: MM F-M,  

Sérii letních zájezdů Klubů důchodců statutárního města Frýdek-Místek uzavřel ve středu dne 24. 6. 2009 zájezd KD Sadová, Frýdek-Místek.  Kluby důchodců na svých cestách navštívily ... [ celý článek ]

Oslavy Dne matek na Klubech důchodců

autor: MM F-M,  

V těchto dnech probíhají jako každoročně na mnohých Klubech důchodců statutárního města Frýdek-Místek akce ke Dni matek.  Některé kluby zůstaly u oblíbeného zpestření programu ... [ celý článek ]

Předvánoční posezení u guláše

autor: MM F-M,  

Předvánoční posezení u guláše Vánoční svátky jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Všichni lidé by měli v tyto dny prožívat krásné chvíle se svými blízkými, přáteli ... [ celý článek ]

Výběrové řízení na místo sociálního asistenta pro děti a mládež oddělení sociální prevence odboru sociálních služeb

autor: MM F-M,  

[ celý článek ]

Týden nízkoprahů II.

autor: MM F-M,  

Ve dnech 22. až 28. září 2008 proběhl druhý ročník celorepublikové akce nazvané "Týden nízkoprahů II." pod záštitou České asociace Streetwork a Nadace Vodafone ČR. Ve dnech 23. a 24. ... [ celý článek ]

< 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 63 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.