ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Informace

Ing. Jarmila Kozlová

vedoucí odboru

Zaměření odboru

oddělení koncepce a rozvoje

- tvorba koncepčních materiálů

- komunitní plánování rozvoje sociálních služeb

- Program na podporu a rozvoj sociálních služeb a ostatních aktivit navazujících na sociální služby

- zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- koordinace poskytování soc. služeb ve správním obvodu

oddělení ekonomicko-správní

- aktivizační programy pro seniory

- vypravování pohřbů dle § 5 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

- dotační program "Podpora projektů v oblasti zdravotnictví"

- příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních služeb

 

oddělení sociální práce

- žádosti o přidělení bytu v režimu sociálního bydlení

- ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky

- sociální poradenství

- zastupování osob při podpisu smlouvy o sociální službě

- sociální práce se seniory, osobami se zdrav. postižením nebo duševním onemocněním, osobami ohroženými rizikovým     způsobem života, osobami, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osobami bez přístřeší

- sociální kurátor pro dospělé

 

oddělení sociální prevence

- provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Prostor a Kosťa

- program terénní práce v sociálně vyloučené lokalitě

- oblast protidrogové prevence

- poradenství pro národnostní menšiny

- přímá práce s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 

oddělení veřejného opatrovnictví

- výkon veřejného opatrovníka

 

sekretariát

- vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

 

 

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek

Kluby seniorů Frýdek-Místek (32 kB)

NZDM Klub Kosťa - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM KOSTA (3.451 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Kosťa za rok 2013 (1.020 MB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2014 (951.551 kB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2015 (905.395 kB)

NZDM Klub Prostor - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM PROSTOR (2.978 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Prostor za rok 2013 (1.111 MB) Výroční zpráva NZDM PROSTOR 2014 (1.711 MB) Výroční zpráva NZDM PROSOTR 2015 (1.888 MB)

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví SMFM - II. část

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB)

Statut a jednací řád sociální a zdravotní komise Rady města Frýdku-Místku

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SZK (35 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY F-M NA 2012-2014 (382.921 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020

STRATEGIE F-M 2015-2020 (1.045 MB)

Závěrečná zpráva o činnosti odboru sociálních služeb za rok 2016

Závěrečná zpráva za rok 2016 (9.474 MB)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřízených statutárním městěm Frýdek-Místek v oblasti sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2016 (36.110 MB)

Životní situace

Přidělování bytů v režimu sociálního bydlení

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB) 1455778925_prijimani_zadosti_seniori (62.5 kB) 1455778953_prijimani_zadosti_osoby_zdrav._postizenim (16.696 kB) 1455778977_prijimani_zadosti_osoby_ohrozene_soc.vyloucenim (43.5 kB)

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

ustanoveni_zvlastniho_prijemce_duchodu 4.10.2017 (36 kB) Ustanovení zvláštního příjemce důchodu - žádost (79.5 kB)

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

1455780468_vydej_tiskopisu_receptu_a_zadanek_s_modrym_pruhem (43 kB)

Víkendový pobyt mládeže

autor: MM F-M,  

Ve dnech 5. a 6. srpna 2006 proběhl víkendový pobyt pro mládež z klubů Pramínek a Kosťa na přehradě Bystřička. Počasí sice neumožňovalo dopřát si vodních radovánek, ale náhradní ... [ celý článek ]

Zájezdy Klubů důchodců města Frýdek-Místek finišují

autor: MM F-M,  

Jako poslední z Klubů důchodců města Frýdek-Místek se vydal ve středu dne 21. 6. 2006 na zájezd Klub důchodců na ul. Sadová, Frýdek-Místek. Trasa výletníků v tento první letní den směřovala ... [ celý článek ]

Přednáška v Klubu důchodců Charita, Frýdek-Místek

autor: MM F-M,  

V klubu důchodců Charita, který patří mezi Kluby důchodců města Frýdek-Místek, se ve čtvrtek dne 15.6.2006 uskutečnila cestopisná přednáška Mgr. Samka na téma Turecko. Akce byla spojena ... [ celý článek ]

Zájezdy Klubů důchodců města Frýdek-Místek pokračují

autor: MM F-M,  

Ve čtvrtek dne 15.6.2006 se vypravil na zájezd další Klub důchodců města Frýdek-Místek, a to Klub důchodců Lískovec. Trasa zájezdu směřovala na Slovensko. Naši senioři obdivovali překrásnou ... [ celý článek ]

Zájezdy Klubů důchodců města Frýdek-Místek jsou v plném proudu

autor: MM F-M,  

Dne 14.6.2006 se vypravily na zájezd dva Kluby důchodců města Frýdek-Místek. Klub důchodců Zelinkovice zahájil zájezd v Přírodním ráji HORIZONT v Bystrovanech u Olomouce. Dalším bodem ... [ celý článek ]

Zájezdy Klubů důchodců města Frýdek-Místek pokračují

autor: MM F-M,  

V minulém týdnu pokračovaly zájezdy Klubů důchodců města Frýdek-Místek. Ve čtvrtek 1.6.2006 vyjel na zájezd Klub důchodců Chlebovice. I když počasí zrovna nebylo nejlepší, účastníci ... [ celý článek ]

< 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 59 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.