ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Informace

Ing. Jarmila Kozlová

vedoucí odboru

Zaměření odboru

oddělení koncepce a rozvoje

- tvorba koncepčních materiálů

- komunitní plánování rozvoje sociálních služeb

- Program na podporu a rozvoj sociálních služeb a ostatních aktivit navazujících na sociální služby

- zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- koordinace poskytování soc. služeb ve správním obvodu

oddělení ekonomicko-správní

- aktivizační programy pro seniory

- vypravování pohřbů dle § 5 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

- dotační program "Podpora projektů v oblasti zdravotnictví"

- příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních služeb

 

oddělení sociální práce

- žádosti o přidělení bytu v režimu sociálního bydlení

- ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky

- sociální poradenství

- zastupování osob při podpisu smlouvy o sociální službě

- sociální práce se seniory, osobami se zdrav. postižením nebo duševním onemocněním, osobami ohroženými rizikovým     způsobem života, osobami, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osobami bez přístřeší

- sociální kurátor pro dospělé

 

oddělení sociální prevence

- provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Prostor a Kosťa

- program terénní práce v sociálně vyloučené lokalitě

- oblast protidrogové prevence

- poradenství pro národnostní menšiny

- přímá práce s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 

oddělení veřejného opatrovnictví

- výkon veřejného opatrovníka

 

sekretariát

- vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

 

 

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek

Kluby seniorů Frýdek-Místek (32 kB)

NZDM Klub Kosťa - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM KOSTA (3.451 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Kosťa za rok 2013 (1.020 MB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2014 (951.551 kB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2015 (905.395 kB)

NZDM Klub Prostor - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM PROSTOR (2.978 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Prostor za rok 2013 (1.111 MB) Výroční zpráva NZDM PROSTOR 2014 (1.711 MB) Výroční zpráva NZDM PROSOTR 2015 (1.888 MB)

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví SMFM - II. část

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB)

Statut a jednací řád sociální a zdravotní komise Rady města Frýdku-Místku

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SZK (35 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY F-M NA 2012-2014 (382.921 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020

STRATEGIE F-M 2015-2020 (1.045 MB)

Závěrečná zpráva o činnosti odboru sociálních služeb za rok 2016

Závěrečná zpráva za rok 2016 (9.474 MB)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřízených statutárním městěm Frýdek-Místek v oblasti sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2016 (36.110 MB)

Životní situace

Přidělování bytů v režimu sociálního bydlení

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB) 1455778925_prijimani_zadosti_seniori (62.5 kB) 1455778953_prijimani_zadosti_osoby_zdrav._postizenim (16.696 kB) 1455778977_prijimani_zadosti_osoby_ohrozene_soc.vyloucenim (43.5 kB)

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

ustanoveni_zvlastniho_prijemce_duchodu 4.10.2017 (36 kB) Ustanovení zvláštního příjemce důchodu - žádost (79.5 kB)

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

1455780468_vydej_tiskopisu_receptu_a_zadanek_s_modrym_pruhem (43 kB)

Opět začínají zájezdy Klubů důchodců města Frýdek-Místek

autor: MM F-M,  

V minulém týdnu začaly opět zájezdy Klubů důchodců města Frýdek-Místek: - Klub důchodců 8. pěšího pluku, F-M vyrazil na zájezd ve středu dne 24.5.2006. Účastníci zájezdu navštívili ... [ celý článek ]

Akce Klubu důchodců Lískovec

autor: MM F-M,  

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví zajistil pro Klub důchodců města Frýdek-Místek další zajímavou akci. Tentokrát Klub důchodců Lískovec podnikl ve čtvrtek 18.5.2006 exkurzi na Frýdecké ... [ celý článek ]

Přednáška v Klubu důchodců Chlebovice

autor: MM F-M,  

Ve čtvrtek 18.5.2006 se za účasti vedoucího odboru sociální péče Městského úřadu Frýdek-Místek - Ing. Petra Mikulce a ředitelky Pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizace ... [ celý článek ]

Beseda s Radkem Hanykovicsem v klubu Prostor

autor: MM F-M,  

Klub PROSTOR,nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve spolupráci s občanským sdružením M.O.S.T. pořádá BESEDU S RADKEM HANYKOVICSEM Dnes šestatřicetiletý ... [ celý článek ]

Setkání občanů města Frýdku-Místku na téma osoby v nepříznivé soc. situaci

autor: MM F-M,  

POZVÁNÍ na veřejné diskusní setkání občanů města Frýdku-Místku Kdy: úterý 23.5.2006 od 16:00 hodin Kde: v malém sále Národního domu v Místku (bezbariérový vchod ze zahrady) ... [ celý článek ]

Veřejné diskusní setkání občanů města Frýdku-Místku na téma péče o děti a mladistvé

autor: MM F-M,  

POZVÁNÍ na veřejné diskusní setkání občanů města Frýdku-Místku Kdy: středa 24.5.2006 od 16:00 hodin Kde: v malém sále Národního domu v Místku Téma: péče o děti a mladistvé ... [ celý článek ]

< 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.