ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Informace

Ing. Jarmila Kozlová

vedoucí odboru

Zaměření odboru

oddělení koncepce a rozvoje

- tvorba koncepčních materiálů

- komunitní plánování rozvoje sociálních služeb

- Program na podporu a rozvoj sociálních služeb a ostatních aktivit navazujících na sociální služby

- zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- koordinace poskytování soc. služeb ve správním obvodu

oddělení ekonomicko-správní

- aktivizační programy pro seniory

- vypravování pohřbů dle § 5 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

- dotační program "Podpora projektů v oblasti zdravotnictví"

- příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních služeb

 

oddělení sociální práce

- žádosti o přidělení bytu v režimu sociálního bydlení

- ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky

- sociální poradenství

- zastupování osob při podpisu smlouvy o sociální službě

- sociální práce se seniory, osobami se zdrav. postižením nebo duševním onemocněním, osobami ohroženými rizikovým     způsobem života, osobami, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osobami bez přístřeší

- sociální kurátor pro dospělé

 

oddělení sociální prevence

- provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Prostor a Kosťa

- program terénní práce v sociálně vyloučené lokalitě

- oblast protidrogové prevence

- poradenství pro národnostní menšiny

- přímá práce s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 

oddělení veřejného opatrovnictví

- výkon veřejného opatrovníka

 

sekretariát

- vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

 

 

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek

Kluby seniorů Frýdek-Místek (32 kB)

NZDM Klub Kosťa - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM KOSTA (3.451 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Kosťa za rok 2013 (1.020 MB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2014 (951.551 kB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2015 (905.395 kB)

NZDM Klub Prostor - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM PROSTOR (2.978 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Prostor za rok 2013 (1.111 MB) Výroční zpráva NZDM PROSTOR 2014 (1.711 MB) Výroční zpráva NZDM PROSOTR 2015 (1.888 MB)

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví SMFM - II. část

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB)

Statut a jednací řád sociální a zdravotní komise Rady města Frýdku-Místku

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SZK (35 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY F-M NA 2012-2014 (382.921 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020

STRATEGIE F-M 2015-2020 (1.045 MB)

Závěrečná zpráva o činnosti odboru sociálních služeb za rok 2016

Závěrečná zpráva za rok 2016 (9.474 MB)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřízených statutárním městěm Frýdek-Místek v oblasti sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2016 (36.110 MB)

Životní situace

Přidělování bytů v režimu sociálního bydlení

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB) 1455778925_prijimani_zadosti_seniori (62.5 kB) 1455778953_prijimani_zadosti_osoby_zdrav._postizenim (16.696 kB) 1455778977_prijimani_zadosti_osoby_ohrozene_soc.vyloucenim (43.5 kB)

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

ustanoveni_zvlastniho_prijemce_duchodu 4.10.2017 (36 kB) Ustanovení zvláštního příjemce důchodu - žádost (79.5 kB)

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (43 kB)

Zajímavé odpoledne Klubu důchodců Zelinkovice

autor: MM F-M,  

Ve středu dne 12.4.2006 v odpoledních hodinách podnikl Klub důchodců Zelinkovice pod vedením p. Ludmily Karáskové, vedoucí klubu důchodců, exkurzi na Frýdecké skládce a.s., Frýdek-Místek. ... [ celý článek ]

Kluby důchodců města Frýdek-Místek byly v divadlech

autor: MM F-M,  

V závěru minulého týdne se uskutečnila návštěva Klubů důchodců města Frýdek-Místek na divadelních představeních v Ostravě. Klub důchodců Charita shlédl v pátek 31.3.2006 v divadle ... [ celý článek ]

Přednášky na klubech důchodců

autor: MM F-M,  

V tomto týdnu se uskutečnila za účasti lektora, p. Mgr. Samka na Klubu důchodců na ul. 1. máje ve Frýdku-Místku zajímavá a poutavá cestopisná přednáška na téma: Zahrady v japonském stylu. ... [ celý článek ]

Předjarní víkend

autor: MM F-M,  

Ve dnech 18.-19.3.2006 proběhl víkendový pobyt dětí a mládeže z volnočasového střediska "Pramínek", které sedmým rokem působí na ul. Míru pod záštitou města Frýdek-Místek. Náplní ... [ celý článek ]

Přijďte nám říct, co může radnice pro Vás udělat v sociálních službách

autor: MM F-M,  

P O Z V Á N Í na veřejné diskusní setkání občanů k sociálním službám ve městě, které se uskuteční ve čtvrtek dne 23.3.2006 od 16 hodin v malém sále Národního domu v Místku (bezbariérový ... [ celý článek ]

Rozjezd klubu Prostor se zdařil

autor: MM F-M,  

Činnost v klubu Prostor, který byl otevřen 1.2.2006, se rozběhla velice zdárně. Denně na klub dochází několik desítek mladých lidí, jenž se chtějí pobavit, zahrát si společenské hry, ... [ celý článek ]

< 1 ... 52 53 54 55 56 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.