ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Informace

Ing. Miroslav Hronovský

vedoucí odboru

Zaměření odboru

řidičské průkazy
evidence vozidel
TAXI
přestupky v dopravě

komunikace

MHD
zvláštní užívání a uzavírky komunikací

spec. stavební úřad

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

AŠ_hlášení o zahájení kursu_vzor

20080625_formular_AS_hlaseni_o_zahajeni_kursu_vzor (45 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti

1302866130_formular_as_posudek_o_zdravotni_zpusobilosti (35.5 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení

 

formulář_AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení (33 kB)

AŠ_převodka výuky a výcviku_vzor

20080625_formular_AS_prevodka_vyuky_a_vycviku_vzor (29.5 kB)

AŠ_žádost o řidičské oprávnění

20080625_formular_AS_zadost_o_ridicske_opravneni (1.882 MB)

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly

žádost o vydání registrace k provozování autoškoly (46 kB)

AŠ_žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK

Žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK pro AŠ (31.5 kB)

AŠ_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti

přihláška_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti (41.5 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os._vzor

20080625_formular_AS_zadost_o_zmenu_registrace_AS_fyz.os._vzor (20 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os._vzor

20080625_formular_AS_zadost_o_zmenu_registrace_AS_prav.os._vzor (20 kB)

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla

oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla (29 kB)

CRV_oznámení o ztrátě

Oznameni_o_ztrate (632.305 kB)

CRV_plná moc_vzor

20080625_formular_CRV_plna_moc_vzor (27.5 kB)

CRV_přehled dovozců a výrobců tažných zařízení

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Tazne_zarizeni/Seznam_vyrobcu_a_dovozcu_taznych_zarizeni.htm

CRV_přehled zpracovatelů autovraků

https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight

CRV_žádost o poskytnutí údajů

Zadost_o_poskytnuti_udaju (621.152 kB)

CRV_žádost o povolení výroby-přestavby vozidla

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, povolení přestavby vozidla (133.209 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (152.748 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla (139.314 kB)

CRV_žádost o vydání nového dokladu

Zadost_o_vydani_noveho_dokladu (639.890 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky

Zadost_o_vydani_tabulky (629.080 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky-vývoz

Zadost_o_vydani_tabulky_vyvoz (631.065 kB)

CRV_žádost o vyřazení

Zadost_o_vyrazeni (636.855 kB)

CRV_žádost o zápis silničního vozidla

Zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV_žádost o zápis změn

Zadost_o_zapis_zmen (646.372 kB)

CRV_žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů (192.030 kB)

CRV_žádost o zápis změny vlastníka

Zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

Lékař ve službě_žádost o vydání osvědčení

20061113_Zadost_o_vydani_oznaceni_O5_-_lekar_ve_sluzbe (23 kB)

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK

návrh stanovení místní úpravy provozu na PK (50 kB)

Přihláška k registraci historického vozidla

Přihláška k registraci historického vozidla (295.961 kB)

Přihláška k registraci sportovního vozidla

Přihláška k registraci sportovního vozidla (293.517 kB)

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti řidičů taxi

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi - nová (40.5 kB)

ŘP_plná moc_vzor

20080625_formular_RP_plna_moc_vzor (28 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o školení

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_skoleni (29 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o vykonání zkoušky

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_vykonani_zkousky (24.5 kB)

ŘP_vzdání se řidičského oprávnění_vzor

20080625_formular_RP_vzdani_se_ridicskeho_opravneni_vzor (160.144 kB)

ŘP_žádost o odečtení bodů_vzor2

žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

20090113_formular_RP_odecet_bodu_zadost_vzor2 (312.195 kB)

ŘP_žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti_vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_upusteni_od_vykonu_zbytku_sankce_zakazu_cinnosti_vzor (22.5 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_12 bodů_vzor

rp_zadost_o_vraceni_ro_12_bodu_vzor (28 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_odborná způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_odborna_zpus._vzor (23 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zákaz činnosti_vzor

rp_zadost_o_vraceni_ro_zakaz_cinnosti_vzor (30 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zdravotní způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_zdravotni_zpus._vzor (26 kB)

ŘP_žádost o vydání MŘP

Žádost o vydání MŘP (120.701 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_řidiče

1316149743_formular_rp_zadost_o_vydani_pametove_karty_ridice (162.982 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_servisní

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_servisni (28.5 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_vozidla

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_vozidla (28 kB)

ŘP_žádost o výpis z evidenční karty řidiče_vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vypis_z_evidencni_karty_ridice_vzor (28.5 kB)

ŘP_Žádost o zapsání profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

Žádost o zapsání PPZŘ (26 kB)

ŘP_záznam o dopravní nehodě

20090108_formular_zaznam_o_dopravni_nehode (39.812 kB)

ŘP-čestné prohlášení

ŘP-čestné prohlášení (21 kB)

SSÚ - ohlášení odstranění stavby

 

Ohlaseni-odstraneni-stavby (34.460 kB)

SSÚ - ohlášení stavby

 

Ohlaseni-stavby (33.863 kB)

SSÚ - předčasné užívání stavby

Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby (34.593 kB)

SSÚ - žádost o stavební povolení

 

Zadost-o-stavebni-povoleni (33.668 kB)

SSÚ - žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu (34.063 kB)

SSÚ - žádost o změnu v užívání stavby

 

SSU_žádost o změnu v užívání stavby (61.5 kB)

TAXI-A-Přihláška ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti řidiče taxislužby

A-Příhláška taxi2017 (36 kB)

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT (39 kB)

TAXI-E-Žádost o vyřazení z evidence vozidel taxislužby, se kterými je taxislužba provozována

TAXI-E-Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel tax (38.5 kB)

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR (39.5 kB)

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru (36 kB)

Termíny zkoušek řidičů taxi na II. pololetí 2017

Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. čtvrtletí 2017

Taxi 2.čtvrt. 2017 (263.886 kB)

Žádost o povolení sjezdu z krajské silnice II. či III. třídy

zadost_o_povoleni_sjezdu_na_silnice_ii_a_iii_trid-1 (49 kB)

Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace

zadost_o_povoleni_sjezdu_na_mk (47 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace

MMFM_Zadost_o_zvl. užití MK (31 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace - prodej, reklamy, venkovní posezení atd.

Žádost o povolení zvl.už. (28 kB)

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla (281.715 kB)

Žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci

20060628_MMFM_Zadost_o_uzavirku_MK (18.5 kB)

Žádost o uznání testování silničního vozidla

Žádost o uznání testování silničního vozidla (280.183 kB)

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP, ZTP/P

20091007_Novy_formular_zadosti_o_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_ZTP (34.5 kB)

Životní situace

AŠ - Vydání registrace autoškoly

jak_na_to_as_vydani_registrace_autoskoly (113.076 kB)

CRV – schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

schvalení_technické_způsobilosti_jednotlivě_dovezeného_vozidla (121.661 kB)

CRV – výdej dat z registru silničních vozidel

výdej_dat_z_registru_silničních_vozidel (129.636 kB)

CRV – vyřazení silničního vozidla z provozu

vyřazení_silničního vozidla z provozu (147.746 kB)

CRV – výroba a přestavba vozidla

výroba_a_přestavba_vozidla (149.022 kB)

CRV – vývoz vozidla do jiného státu

vývoz_vozidla_do_jiného_státu (121.395 kB)

CRV – zánik silničního vozidla

zánik silničního vozidla (162.212 kB)

CRV – zápis silničního vozidla do registru vozidel

zápis_silničního_vozidla_do_registru_vozidel (125.245 kB)

CRV – změna ostatních údajů v registru vozidel

změna_ostatních_údaju_v_registru_vozidel (144.049 kB)

CRV – změna vlastníka nebo provozovatele

změna_vlastníka_nebo_provozovatele (137.781 kB)

CRV – ztráta, odcizení, zničení RZ

ztráta_odcizení_zničení_RZ (124.765 kB)

CRV – ztráta, poškození, odcizení, zničení TP - ORV

ztráta_poškození_odcizení_zničení_TP_ORV (124.470 kB)

Připojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikace

jak_na_to_pripojeni_na_pk (59 kB)

ŘP - Mezinárodní řidičský průkaz - vydání

1274428288_jak_na_to_rp_mezinarodni_ridicsky_prukaz_vydani (109.779 kB)

ŘP - Odečet bodů

20081015_jak_na_to_RP_odecet_bodu (105.045 kB)

ŘP - Paměťová karta pro digitální tachograf - řidiče

1274428318_jak_na_to_rp_pametova_karta_pro_digitalni_tachograf_ridice (119.978 kB)

ŘP - Paměťová karta pro digitální tachograf - servisní

20080630_jak_na_to_RP_pametova_karta_pro_digitalni_tachograf_servisni (120.056 kB)

ŘP - Paměťová karta pro digitální tachograf - vozidla

20080630_jak_na_to_RP_pametova_karta_pro_digitalni_tachograf_vozidla (119.999 kB)

ŘP - Průkaz profesní způsobilosti řidiče

20080630_jak_na_to_RP_prukaz_profesni_zpusobilosti_ridice (118.772 kB)

ŘP - Řidičský průkaz po autoškole

20080630_jak_na_to_RP_ridicsky_prukaz_po_autoskole (107.221 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - odevzdání

20080630_jak_na_to_RP_ridicsky_prukaz,MRP_-_odevzdani (111.644 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - výměna

jak_na_to_rp_ridicsky_prukaz_mrp_vymena (122.757 kB)

ŘP - Upuštění od zbytku výkonu zákazu činnosti

20080630_jak_na_to_RP_upusteni_od_zbytku_vykonu_zakazu_cinnosti (102.339 kB)

ŘP - Vrácení řidičského oprávnění

jak_na_to_rp_vraceni_ridicskeho_opravneni (127.458 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu Evropských společenství

1274428360_jak_na_to_rp_vymena_ridicskeho_prukazu_evropskych_spolecenstvi (111.657 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

20080630_jak_na_to_RP_vymena_ridicskeho_prukazu_vydaneho_cizim_statem (111.121 kB)

ŘP - Výpis z evidenční karty řidiče,výpis o záznamech v bodovém hodnocení

20080630_jak_na_to_RP_vypis_z_evidencni_karty_ridice,vypis_o_zaznamech_v_bodovem_hodnoceni (104.909 kB)

Speciální stavební úřad

 

1416979804_1295869564_ssu_jak_na_to_stavby (47.5 kB)

Stanice měření emisí

SME-1 (56 kB)

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Životní situace-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (55 kB)

Taxi - Oprávnění řidiče taxislužby

Oprávnění řidiče taxislužby (53.5 kB)

Taxi - Zkouška ze znalosti místopisu a obsluhy taxametru

Zkouška ze znalosti místopisu a obsluhy taxametru (62 kB)

Uzavírka provozu na pozemních komunikacích

jak_na_to_uzavirka_pk (63.5 kB)

Zvláštní užívání pozemních komunikací - zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP a ZTP/P

jak_na_to_zvlastni_uzivani_pk_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_pro_ztp_a_ztpp (60 kB)

Zvláštní úživání pozemních komunikacích

jak_na_to_zvlastni_uzivani_pk (57.5 kB)

Uzavírka komunikace Na Hlínách

autor: MM F-M,  

Od 12.10.2005 bude do 30.10.2005 úplně uzavřena část komunikace Na Hlínách (úsek ul. Bruzovská - po cca 100 m za odbočkou k rest. "U Mamy"). Důvodem je provádění rekonstrukce vozovky, vč. ... [ celý článek ]

Nejdou semafory na Rubikovce

autor: MM F-M,  

Včera večer došlo při dopravní nehodě k poškození semaforu pro chodce na "Rubikově" křižovatce ve Frýdku. Rozsah způsobených škod je velký, proto se, bohužel, oprava protáhne na cca ... [ celý článek ]

Oprava lávky u kurtů

autor: MM F-M,  

Ve středu 12.10.2005 po osmé hodině ranní začnou pracovníci TS a.s. provádět opravu lávky pro pěší u tenisových kurtů v Místku, proto dojde cca na pět hodin k jejímu uzavření. [ celý článek ]

Uzavírka mostu u žel. stanice Lískovec

autor: MM F-M,  

Od dnešního dne bude až do 30.10.2005 uzavřen most evid č. 4843-3 na ul. Křižíkova ve Frýdku (u žel. stanice Lískovec). Důvodem je provádění oprav spodní části mostovky, při kterých ... [ celý článek ]

Parkoviště ul.Beethovenova - veřejná vyhláška - stavební povolení

autor: MM F-M,  

[ celý článek ]

Jízdní řády MHD - uzavírka E.Krásnohorské

autor: MM F-M,  

V přiloženém dokumentu jsou k dispozici jízdní řády autobusů MHD, kterých se dotkne uzavírka ul. El. Krásnohorské. Tyto jízdní řády platí od 12.9.2005 do ukončení rekonstrukce kanalizace. ... [ celý článek ]

< 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.